Sluitingsdagen 2019 - Nederlandse ambassade in Brussel

De Nederlandse ambassade in Brussel op de volgende dagen gesloten:

Dag Datum Gelegenheid

dinsdag

maandag

1 januari

22 april

Nieuwjaarsdag

Paasmaandag

woensdag 1 mei Dag van de Arbeid
donderdag 30 mei O.L.H.-Hemelvaart
maandag 10 juni Pinkstermaandag
donderdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
vrijdag 1 november Allerheiligen
maandag 11 november Wapenstilstand
woensdag 25 december Eerste Kerstdag
donderdag 26 december Tweede Kerstdag