Cultuur en Publieksdiplomatie

De afdeling Cultuur en Publieksdiplomatie van de Nederlandse ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen zet zich in om de culturele en maatschappelijke uitwisseling tussen Nederland en België te bevorderen. Daartoe werken we nauw samen met Belgische en Nederlandse partners zoals DutchCulture, de Nederlandse rijkscultuurfondsen, Het Nieuwe Instituut en het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren (Brussel).

Cultuur

Dankzij jarenlange ervaring met culturele instellingen hebben we een breed netwerk van contacten. We maken Nederlanders wegwijs in de Belgische cultuursector, adviseren over samenwerkingsmogelijkheden, verlenen subsidies en communiceren doelgericht over relevante culturele evenementen en calls.

Geïnteresseerd in Nederlandse kunst- en cultuurevenementen in België? Neem een kijkje in onze culturele agenda of volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Publieksdiplomatie

De afdeling Cultuur en Publieksdiplomatie doet aan publieksdiplomatie op gebieden als gendergelijkheid, rechten van LGBTI en andere maatschappelijke thema's die belangrijk zijn voor Nederland en waar Nederland graag in het buitenland extra aandacht voor vraagt. 

We organiseren en ondersteunen met enige regelmaat evenementen (zoals literaire en culturele avonden, debatten en lezingen) en onderhouden goede contacten met Belgische en Nederlandse pers.

Financiële ondersteuning

De Nederlandse Ambassade in Brussel heeft de mogelijkheid Nederlandse culturele projecten in België te ondersteunen. Het project dient een bijdrage te leveren aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en aan de samenwerking tussen de beide landen.

Naast een reguliere open call voor subsidieaanvragen, loopt er op dit moment een tijdelijke open call ‘De Wacht-Ruimte’. Let op, voor de twee open calls gelden andere criteria en mogelijkheden.

Reguliere open call voor subsidieaanvragen

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel drie open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

In 2020 zet de ambassade in op projecten die plaatsvinden op Waals grondgebied of in de Euregio en op projecten die gericht zijn op participatie en inclusie, talentontwikkeling en kunstonderwijs (op instellingsniveau). Daarnaast verwelkomt de ambassade innovatieve (presentatie)vormen, methodes en ideeën voor grensoverschrijdende culturele uitwisseling.

Voor 2020 - 2021 gelden de volgende data:

  • 19 juli 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december 2020
  • 15 november 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 april 2021
  • 14 maart 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 mei en 31 augustus 2021
  • 11 juli 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december 2021

Lees meer over onze reguliere open calls.

Tijdelijke open call De Wacht-Ruimte

Het tijdelijke project ‘De Wacht-Ruimte’ is door de Nederlandse ambassade in Brussel ingesteld als reactie op de Corona-crisis.

Midden maart 2020 kwam het ‘normale’ leven voor vele professionals uit het culturele veld plotseling tot stilstand. Door de maatregelen rondom COVID-19 werden duizenden evenementen geannuleerd, en verloren evenveel cultuurwerkers hun banen, inkomsten en oude zekerheden. Ook voor de culturele samenwerking tussen Nederland en België zijn de gevolgen groot. De Nederlandse Ambassade wil professionele cultuurwerkers en kunstenaars uit beide landen stimuleren om te blijven samenwerken onder deze ongekende omstandigheden. Daarom geeft de Nederlandse Ambassade in België voorrang aan organisatoren die reflecteren over grensoverschrijdende cultuuruitwisseling in tijden van crisis.

Makers die een project hebben dat voor 31 augustus 2020 plaatsvindt kunnen doorlopend een projectvoorstel indienen via de tijdelijke open call ‘De Wacht-Ruimte’. Projecten die na 31 augustus 2020 plaatsvinden, kunnen hun voorstel binnen de reguliere open call voor subsidieaanvragen indienen.

Lees meer over ‘De Wacht-Ruimte’.

Medewerkers

Plv. Chef de Poste

Meline Arakelian

Cultureel attaché

Hanna Oosterbaan

Medewerker Culturele Zaken Mirthe Demaerel

Secretaresse (ma-woe)

Dieuwertje van Hoeij

Secretaresse (woe-vrij)

Jacqueline van Noordenne

E-mail

bru-ppc@minbuza.nl

Telefoonnummer

+32 (0)2 679 17 65