Cultuur en Publieksdiplomatie

De afdeling Cultuur en Publieksdiplomatie van de Nederlandse ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen zet zich in om de culturele en maatschappelijke uitwisseling tussen Nederland en België te bevorderen. Daartoe werken we nauw samen met Belgische en Nederlandse partners zoals DutchCulture, de Nederlandse rijkscultuurfondsen, Het Nieuwe Instituut en het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren (Brussel).

Cultuur

Dankzij jarenlange ervaring met culturele instellingen hebben we een breed netwerk van contacten. We maken Nederlanders wegwijs in de Belgische cultuursector, adviseren over samenwerkingsmogelijkheden, verlenen subsidies en communiceren doelgericht over relevante culturele evenementen en calls. Kijk voor meer informatie over Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling ook op OverBruggen.info.

Geïnteresseerd in Nederlandse kunst- en cultuurevenementen in België? Neem een kijkje in onze culturele agenda of volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Publieksdiplomatie

De afdeling Cultuur en Publieksdiplomatie doet aan publieksdiplomatie op gebieden als gendergelijkheid, rechten van LGBTI en andere maatschappelijke thema's die belangrijk zijn voor Nederland en waar Nederland graag in het buitenland extra aandacht voor vraagt. 

We organiseren en ondersteunen met enige regelmaat evenementen (zoals literaire en culturele avonden, debatten en lezingen) en onderhouden goede contacten met Belgische en Nederlandse pers.

Financiële ondersteuning

De Nederlandse Ambassade in Brussel heeft de mogelijkheid Nederlandse culturele projecten in België te ondersteunen. Het project dient een bijdrage te leveren aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en aan de samenwerking tussen de beide landen.

Reguliere open call voor subsidieaanvragen

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel drie open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

De Nederlandse Ambassade in België ondersteunt culturele projecten van professionele makers en organisaties. Alle disciplines komen in aanmerking, er is in het bijzondere aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd, evenals projecten die inzetten op participatie, inclusie en grensoverschrijdende culturele uitwisseling. Culturele projecten in heel België kunnen worden ondersteund, met speciale aandacht voor projecten die plaatsvinden in Wallonië en de Euregio.

Voor 2020 - 2021 gelden de volgende data:

  • 29 november 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 april 2021
  • 14 maart 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 mei en 31 augustus 2021
  • 11 juli 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december 2021

Lees meer over onze reguliere open calls.

Medewerkers

Plv. Chef de Poste

Meline Arakelian

Cultureel attaché

Hanna Oosterbaan

Medewerker Culturele Zaken Bas Hendrikx

Secretaresse

Dieuwertje van Hoeij

E-mail

bru-ppc@minbuza.nl

Telefoonnummer

+32 (0)2 679 17 65