Nederlandse aktes burgerlijke stand aanvragen buiten Nederland

Heeft u buiten Nederland een Nederlandse akte van de burgerlijk stand nodig? Bijvoorbeeld voor een geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap of overlijden? Dan kunt u bij de Nederlandse gemeente waar de akte is opgemaakt, een afschrift of uittreksel aanvragen. Hoe u dat doet verschilt per gemeente.

Let op: Om uw afschrift of uittreksel buiten Nederland te gebruiken, is vaak legalisatie nodig. Hoe u uw afschrift of uittreksel klaarmaakt voor gebruik buiten Nederland (legaliseren), leest u onder Ik wil een Nederlandse akte gebruiken.

OPZOEKEN

Ik wil een Nederlandse akte aanvragen

Ik wil een Nederlandse akte gebruiken

OOK NODIG