Studeren en stage in Australië

Wie voor studie of stage naar Australië gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Studeren aan een Australische universiteit

Veel Nederlandse studenten hebben hun weg naar Australië al gevonden om al dan niet tijdelijk een studie te volgen. Australische universiteiten zijn over het algemeen van uitstekende kwaliteit en vanwege het Engelstalige programma erg toegankelijk voor Nederlandse studenten. Om u te helpen in de voorbereiding op een studie in Australië, vindt u hieronder links naar relevante informatie:

Australische Universiteiten:

Nederlandse organisaties:

Toelatingseisen en diplomawaardering:

Studiefinanciering in Australië (niet voor uitwisselingsstudenten)

Stage lopen in Australië

De Nederlandse vertegenwoordigingen in Australië ontvangen regelmatig verzoeken van Nederlandse studenten om nadere informatie omtrent stagemogelijkheden in Australië. Helaas kan de ambassade niet bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Indien de leerinstelling in Nederland hiervoor zelf niet over contacten in Australië beschikt, kunt u via de Australische Ambassade in Den Haag inlichtingen inwinnen omtrent in aanmerking komende bedrijven. Tevens zou u de Gouden Gids van Australië kunnen raadplegen ( White Pages) en firma's rechtstreeks kunnen benaderen. Informatie over werken in Australië is te vinden op de Australië-startpagina.

Een Australische instelling die op commerciële basis bemiddelt bij het vinden van een stageplaats is 'Australian Internships'. Zij werken nauw samen met de University of Queensland. Ook Student Down Under bemiddelt op commerciële basis bij studie en stages in Australië. Een andere organisatie is Sydney Internships Australia. Op internet kunt u nog veel meer organisaties vinden. De genoemde organsaties zijn bedoeld als voorbeeld en geeft geen compleet overzicht van stage-aanbieders en -bemiddelaars.

Op de Nederlandse ambassade in Canberra bestaat ten slotte in beperkte mate de mogelijkheid tot het lopen van een stage. Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen via het emailadres can-pcz@minbuza.nl. Voor meer algemene informatie over stages bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en op de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland, kunt u terecht op de website van het  Ministerie van Buitenlandse Zaken.