Wat doen wij in Australië?

Het postennetwerk in Australië vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Australië. We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties.

  • Wij onderhouden de contacten met de Australische overheid.
  • Wij bevorderen de handelsrelatie tussen beide landen.
  • Wij zetten ons in voor de Nederlandse cultuur.
  • Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Australië.
  • Wij organiseren en ondersteunen activiteiten.
  • Wij helpen Nederlanders.

Ambassade in Canberra

De ambassademedewerkers behartigen in eerste instantie de betrekkingen tussen Nederland en Australië. Vanwege de uitstekende relatie met Australië wordt op veel terreinen samengewerkt, zodat op de ambassade naast het ministerie van Buitenlandse Zaken eveneens de ministeries van Veiligheid & Justitie en Defensie zijn vertegenwoordigd.

U kunt hier terecht voor verklaringen van in leven zijn, kopieën conform origineel en voor een legalisatie handtekening (zie onderstaand schema).

Consulaat-Generaal in Sydney

Het Consulaat-Generaal in Sydney zet zich in voor verdere ontwikkeling van de Nederlands-Australische handelsbetrekkingen in heel Australië.

Ook bieden wij een uitgebreide consulaire dienstverlening en zetten wij ons in voor Nederlandse cultuur in de staat New South Wales.

U kunt hier terecht voor paspoorten, ID-kaarten, visa, officiële documenten of verklaringen (zie onderstaand schema).

Consulaten in Adelaide, Brisbane, Hobart, Melbourne, Perth en Port Moresby

De honorair consul kan u terzijde staan in consulaire noodgevallen. Daarnaast houdt de honorair consul zich bezig met handelsbevordering. Voor meer informatie over handelsbevordering of een zakenpartner scan kunt u mailen naar syd-ez@minbuza.nl

Voor consulaire noodgevallen zoals verloren paspoorten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen in Australië met +61 (0061) 2 9387 6644 (lokaal tarief).

Voor visa- en paspoortaanvragen en consulaire verklaringen kunt u op afspraak terecht bij het Consulaat-Generaal in Sydney. Voor algemene consulaire vragen kunt u het contactformulier invullen.

In een consulaire noodsituatie kan een honorair consul u onder bepaalde voorwaarden terzijde staan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een verloren of gestolen paspoort of bij een ernstig ongeval, ziekenhuisopnames, overlijden, vermissingen, rampen en andere calamiteiten. Dit wordt van geval tot geval bekeken in overleg met het Consulaat-Generaal in Sydney.

Honorair consuls zijn in Australië te bereiken via het nummer 02 93876644 / +61 (0061) 293876644. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Verloren of gestolen paspoort:

Als u uw paspoort bent verloren of als deze is gestolen kunt u een ‘laissez- passer’ aanvragen via het nummer: 02 93876644 / +61 (0061) 2 93876644.

Uw verzoek om een ‘laissez-passer’ wordt daar direct in behandeling genomen. De honorair consul zal contact met u opnemen en indien u voor dit nood-reisdocument in aanmerking komt, u het laissez-passer overhandigen. De afgifte van een ‘laissez-passer’ duurt 1 à 2 dagen.  U wordt aangeraden om bij uw luchtvaartmaatschappij te informeren of u aan boord mag met een Nederlandse laissez-passer.

Ook is het mogelijk om een nieuw paspoort aan te vragen. U kunt dat doen bij het consulaat-generaal in Sydney via een spoedprocedure. Dit duurt wel langer: 8 tot 10 dagen en u moet de aanvraag in persoon doen. U krijgt dan wel een nieuw paspoort dat, voor volwassenen, opnieuw 10 jaar geldig is.

Overige burgerzaken:

Daar waar de honorair consuls op consulair gebied alleen nog ‘laissez-passers’ verstrekken, kunt u voor de meeste burgerzaken terecht bij de ambassade in Canberra of het Consulaat-Generaal in Sydney. Maar vaak biedt een ‘justice of the peace’ of ‘notary public’ bij u in de buurt ook de gevraagde service.

In deze tabel ziet u welke consulaire producten en diensten we aanbieden in Australië.

Product of dienst Locatie
ID-kaarten Consulaat-Generaal in Sydney
Nederlands paspoort        Consulaat-Generaal in Sydney
Visa Consulaat-Generaal in Sydney
Verklaring NLse nationaliteit     Consulaat-Generaal in Sydney per post
Verklaring van woonplaats Consulaat-Generaal in Sydney per post
Bewijs van in leven zijn Ambassade in Canberra of Consulaat-Generaal in Sydney, justice of the peace of Notary Public
Verklaring burgerlijke status Consulaat-Generaal in Sydney per post
Kopie conform origineel Ambassade in Canberra of Consulaat-Generaal in Sydney, justice of the peace of Notary Public
Legalisatie handtekening Ambassade in Canberra of Consulaat-Generaal in Sydney, justice of the peace of Notary Public
Optieverklaring Consulaat-Generaal in Sydney