Oorlogsuitkeringen

Er zijn verschillende wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden, te weten VUW, WUBO, WBP, WBPZO, WIV en AOR.

Het eerste aanspreekpunt voor vragen over oorlogsuitkeringen is het consulaat generaal in Sydney.

U kunt een aanvraag indienen bij de afdeling Oorlogsuitkeringen van het consulaat generaal in Sydney:

P.O. Box 261
Bondi Junction, NSW 1355
E: syd-wuv@minbuza.nl

Ph: (02) 83056811

Een brief(kaart) met uw naam, adres, telefoonnummer, de datum en de tekst "hierbij dien ik een aanvraag Wuv in" is voldoende.

Informatie over de oorlogsuitkeringen is te vinden op de website van de SVB/WVO: www.svb.nl/wvo