Wat doen wij in Argentinië, Uruguay en Paraguay?

Het postennetwerk in Argentinië vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Argentinië, Uruguay en Paraguay. We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties. Tevens informeren wij de buitenlander die een algemeen, zakelijk of cultureel interesse heeft in Nederland.

 • Wij onderhouden de contacten met de Argentijnse overheid.
 • Wij bevorderen de handelsrelatie van de bovengenoemde landen met Nederland.
 • Wij zetten ons in voor de Nederlandse cultuur.
 • Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Argentinië, Uruguay en Paraguay.
 • Wij organiseren en ondersteunen activiteiten.

Consulaire Zaken

De consulaire afdeling vervult een aantal belangrijke algemene taken voor Nederlanders in het buitenland, zoals de afgifte van reisdocumenten en consulaire verklaringen. Tevens geeft de consulaire afdeling voorlichting over burgerzaken. Daarnaast brengt de consulaire afdeling bezoeken aan Nederlandse gedetineerden in Argentinië, Uruguay en Paraguay, in samenwerking met Reclassering Nederland.

De consulaire afdeling is tevens verantwoordelijk voor het afnemen van het basisexamen inburgering om een machtiging voorlopig verblijf en verblijfsvergunning in Nederland in het geval van gezinshereniging aan te kunnen vragen.

Voor consulaire informatie (paspoorten, visa, etc.) zie de rubriek Wonen en werken. Voor het aanvragen van paspoorten en andere consulaire dienstverlening is een afspraak vereist, die u online dient te maken: Afspraaksysteem reisdocumenten.

Economie en Handel

De economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Buenos Aires vertegenwoordigt de Nederlandse economische belangen in Argentinië, Uruguay en Paraguay en ondersteunt het Nederlandse bedrijfsleven op deze markten.

 • Handelsvragen, Informatie op Maat en individuele zakenpartnerscans
 • Oriënterend gesprek op de ambassade over bovengenoemde markten
 • Het vinden van een importeur of agent
 • Investeringsmogelijkheden en/of algemene wet- en regelgeving
 • Typische aspecten van het zakendoen in bovengenoemde landen
 • Ondersteuning bij activiteiten, bijvoorbeeld introductie bij lokale autoriteiten en bedrijfsleven
 • Ondersteuning en uitvoering van collectieve activiteiten en Holland promotie

Politiek, Pers en Culturele Zaken

Op het gebied van pers- en culturele zaken bevordert de Nederlandse Ambassade in Buenos Aires  de Nederlandse  cultuur in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Ze verstrekt algemene informatie aan een breed publiek over de Nederlandse overheid, het overheidsbeleid, de Nederlandse economie en samenleving, culturele instellingen en het Nederlandse onderwijs in zowel Argentinië als Nederland. Daarnaast onderhoudt ze contacten met de lokale pers.

Landbouwraad

De landbouwraad in Buenos Aires vertegenwoordigt het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili. Het team staat klaar voor bedrijven en ondernemers uit de agrarische sector in alle schakels van de keten: van uitgangsmateriaal (zaad, veevoer) en primaire producten tot eindproducten, maar ook de verwerkende industrie, toelevering, techniek, dienstverlening, handel en logistiek.

Het team ondersteunt Nederlandse spelers bij hun internationale agro-ambities met onder andere:

 • het vinden van agribusiness en marktinformatie op maat;
 • het verkrijgen van informatie over wet- en regelgeving in deze markten;
 • voorlichting over en ondersteunen bij, het oplossen van veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen;
 • het opstarten van agrarische projecten en ketenbeheer.
 • het verbinden van Nederlandse spelers uit agro-bedrijfsleven en kennisorganisaties met lokale partners

Zie de website https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/argentinie voor meer informatie, actualiteiten en achtergronden.