Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)

Voor sommige instanties moet u kunnen aantonen dat u in leven bent. Hiervoor heeft u een verklaring van in leven zijn nodig. De ambassade of het consulaat kan deze voor u opstellen.

Kies uw land of gebied

Kunt u het land of gebied van uw keuze niet vinden? Dan staat deze mogelijk op Nederlandwereldwijd.nl in een andere taal.