Verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)

Voor sommige instanties moet u kunnen aantonen dat u in leven bent. Hiervoor heeft u een verklaring van in leven zijn nodig. De ambassade of het consulaat-generaal kan deze voor u opstellen.

Door het coronavirus is het aanvragen van deze verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. Kies het land waar u woont en check of u de verklaring daar aan kunt vragen.

Kies uw land of gebied

Kunt u uw land of gebied niet vinden? Bekijk in welke taal de informatie beschikbaar is voor uw land of gebied.