Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk

Hebt u de Nederlandse nationaliteit en wilt u trouwen in het buitenland waar u nu woont? Dan kan de lokale overheid vragen om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk. De ambassade of het consulaat kan deze voor u opstellen.

Kies uw land of gebied

Zoek een land