NederlandWereldwijd

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Irak

Bent u Nederlander en wilt u trouwen in Irak? Als u nooit in Nederland gewoond heeft, kan het consulaat-generaal in Erbil een verklaring van huwelijksbevoegdheid opstellen. De ambassade in Bagdad geeft deze verklaring niet af.

Heeft u ooit in Nederland gewoond?

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Let op: Check op de website van de gemeente waar u de aanvraag doet welke documenten u nodig heeft. Die documenten kunnen afwijken van de documenten die op deze pagina staan.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

  • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

Uw niet-Nederlandse partner moet ook een afschrift van een echtscheidingsakte mee brengen als hij of zij eerder getrouwd was.

Procedure voor verklaring aanvragen in Irak

Bij het consulaat-generaal in Erbil kunt u een consulaire verklaring alleen in persoon aanvragen.

Stuur een e-mail om een afspraak te maken bij het consulaat-generaal in Erbil.

Betaling

Bekijk het overzicht met de consulaire tarieven voor de kosten en de wijze van betalen.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.