NederlandWereldwijd

Verklaring van huwelijksbevoegdheid Cambodja

Bent u Nederlander en wilt u trouwen in Cambodja? Als u nooit in Nederland gewoond heeft, kan de Nederlandse ambassade in Bangkok een verklaring van huwelijksbevoegdheid opstellen.

Heeft u ooit in Nederland gewoond?

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Let op: Check op de website van de gemeente waar u de aanvraag doet welke documenten u nodig heeft. Die documenten kunnen afwijken van de documenten die op deze pagina staan.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Aanvullende informatie

Om als Nederlanders in Cambodja in het huwelijk te treden, heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Dit document is aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok.

Te overleggen documenten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid:

 1. Een internationaal uittreksel van de gemeente in Nederland met vermelding burgerlijke staat (niet ouder dan 6 maanden). Op een internationaal uittreksel staan al uw persoonsgegevens zoals naam, woonadres, burgerlijke staat.
 2. Een kopie van de houderpagina van uw paspoort en dat van uw toekomstige partner.
 3. Uw eigen schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u in de periode na vertrek uit Nederland niet meer bent gehuwd. Als u na vertrek uit Nederland wel bent gehuwd en weer bent gescheiden moet u dit aantonen met huwelijks/scheidingsdocumenten.

  Van uw niet Nederlandse partner
 • Een afschrift van een echtscheidingsakte mee brengen als hij of zij eerder getrouwd was.
 • Gelegaliseerde ongehuwdverklaring van uw toekomstige partner.

Hoe vraag ik de verklaring aan?

De verklaring vraagt u aan per e-mail:

 1. Stuur uw e-mail naar: ban-ca@minbuza.nl
 2. Vermeld de naam van de verklaring en uw achternaam in het onderwerp van uw e-mail.
 3. Geef in de e-mail aan waar u de verklaring voor nodig heeft. De ambassade / het consulaat-generaal vermeldt het doel waar u de verklaring voor nodig heeft in de verklaring.  
 4. Vergeet niet om uw (mobiele) telefoonnummer in de mail te vermelden.
 5. Maak van alle documenten die nodig zijn een pdf en stuur deze mee als bijlage (een foto van uw documenten is niet toegestaan). Is het pdf-bestand te groot om in 1 keer te versturen? Splits de documenten dan op en verstuur ze in 2 (of meer) e-mails.

Is uw dossier niet compleet? Of is er iets onduidelijk of zijn er vragen? Dan kan het zijn dat u extra documenten op moet sturen.

Hoeveel moet ik betalen?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u een e-mail met de volgende gegevens:

 • Het totaalbedrag dat u moet betalen: een verklaring kost € 30.
 • Het referentienummer dat u bij uw overmaking moet gebruiken. Let op: gebruikt u het referentienummer niet, dan leidt dit tot vertraging bij de afgifte van de verklaring.
 • De betaalinstructies: transfer in euro naar de bankrekening van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Als uw betaling ontvangen is, stelt de ambassade in Bangkok de verklaring op. U ontvangt de verklaring digitaal per e-mail.

Hoelang duurt het?

Na ontvangst en verwerking van uw betaling, duurt het gemiddeld 10 werkdagen om uw aanvraag te verwerken.  

Moet u extra documenten opsturen omdat uw aanvraag niet compleet is? Dan duurt het langer.

Contact?

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Stel uw vragen via het contactformulier.