NederlandWereldwijd

Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen in Ethiopië

Bent u Nederlander, woont u in Ethiopië en heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig? Als u nooit in Nederland gewoond heeft, en u wilt in Ethiopië trouwen, kunt u de verklaring in persoon (alleen op afspraak) aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Addis Abeba.

Waarschuwing: Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u ooit in Nederland gewoond? Dan vraagt u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan bij de (laatste) gemeente waar u woont (of woonde). Het stappenplan op deze pagina geldt dan niet voor u. Ga naar de website van de (laatste) gemeente waar u woont (of woonde) voor meer informatie.

Via de stappen hierna vraagt u in persoon een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan.

Stap 1: Verzamel de juiste documenten

Voor het aanvragen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid heeft u bepaalde documenten nodig. In de verklaring van huwelijksbevoegdheid komen ook de gegevens van uw partner te staan.

Welke documenten hebben u en uw partner nodig?

 • Een geldig Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart).

 • Een geldig paspoort of ID-kaart.

 • Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont met vermelding van uw adres.
  Is dat niet beschikbaar in uw land? Gebruik dan een bankafschrift, gasrekening of elektriciteitsrekening van de afgelopen maand met daarop uw naam en adres. U kunt ook een huurcontract gebruiken als daar uw adres op staat.
 • Uw geboorteakte of een afschrift daarvan.
 • Een officieel bewijs van een Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie dat u niet getrouwd bent (ongehuwd verklaring).
  Dit mag geen eigen verklaring zijn of een document van een notaris.
 • Bij een eerder huwelijk/partnerschap:
  • een bewijs van echtscheiding (echtscheidingsakte of gerechtelijke uitspraak)
   of
  • een bewijs van beëindiging van een geregistreerd partnerschap
   of
  • een overlijdensakte

Niet-Nederlandse documenten moet u mogelijk laten vertalen en legaliseren.

Heeft u alle benodigde documenten? Neem de originele documenten en een kopie van de documenten mee naar uw afspraak.

Stap 2: Maak een afspraak

U kunt alleen op afspraak langskomen.

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

Stap 3: Betaal voor de verklaring

Een consulaire verklaring kost € 30. U betaalt de kosten op het moment van de aanvraag.

Lees in het overzicht van de consulaire tarieven hoe u kunt betalen.

Stap 4: Ontvang de verklaring

Meestal ontvangt u de verklaring op de dag dat u de aanvraag doet. Als dit niet lukt, spreekt u tijdens de afspraak af wanneer u het document ophaalt.

U kunt uw documenten op de volgende dagen en tijden ophalen:

 • maandag t/m donderdag: 14.00 - 15.30 uur
 • vrijdag: 11.00 - 12.30 uur

Voor het ophalen van documenten heeft u geen afspraak nodig.

Bekijk de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.