NederlandWereldwijd

Wat is een consulaire verklaring?

Een consulaire verklaring is een officieel document dat is opgesteld door een ambassade of consulaat. Een consulaire verklaring kan nodig zijn om iets te regelen bij Nederlandse of buitenlandse overheidsinstellingen.

Alleen Nederlanders die zich kunnen identificeren met een Nederlands paspoort of Identiteitskaart (NIK) kunnen een consulaire verklaring in het buitenland aanvragen.

Nederlanders in het buitenland kunnen om verschillende redenen een consulaire verklaring nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze iets willen regelen bij de Sociale Verzekeringsbank, een pensioenfonds, een Nederlandse gemeente of bij de lokale autoriteiten in het buitenland.

Let op: Houd er rekening mee dat ambassades en consulaten bij het opstellen van een consulaire verklaring de lokale wet- en regelgeving niet mogen overtreden.