NederlandWereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat. Kies uw land.

De verklaring over de burgerlijke staat bewijst dat u alleenstaand, getrouwd of gescheiden bent. In veel landen kunt u het document aanvragen bij de gemeente waar u woont. Als u het document niet daar kunt aanvragen, kan de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal de verklaring voor u maken.