Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat. Kies uw land.

De verklaring over de burgerlijke staat bewijst dat u ongehuwd, gehuwd of gescheiden bent. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont. Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade of het consulaat-generaal deze voor u opstellen.