NederlandWereldwijd

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Cuba

Bent u Nederlander, woont u in Cuba en heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig? Als u nooit in Nederland gewoond heeft en u wilt in Cuba trouwen, kunt u deze verklaring via e-mail aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Havana.

Waarschuwing: Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u ooit in Nederland gewoond? Dan vraagt u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan bij de (laatste) gemeente waar u woont (of woonde). Het stappenplan op deze pagina geldt dan niet voor u. Ga naar de website van de (laatste) gemeente waar u woont (of woonde) voor meer informatie.

Via de stappen hierna vraagt u via e-mail een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan.

Stap 1: Verzamel de juiste documenten

Voor het aanvragen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid heeft u bepaalde documenten nodig. In de verklaring van huwelijksbevoegdheid komen ook de gegevens van uw partner te staan.

Welke documenten hebben u en uw partner nodig?

 • Een geldig Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart).

 • Een geldig paspoort of ID-kaart.

 • Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont met vermelding van uw adres.
  Is dat niet beschikbaar in uw land? Gebruik dan een bankafschrift, gasrekening of elektriciteitsrekening van de afgelopen maand met daarop uw naam en adres. U kunt ook een huurcontract gebruiken als daar uw adres op staat.
 • Uw geboorteakte of een afschrift daarvan.
 • Een officieel bewijs van een Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie dat u niet getrouwd bent (ongehuwd verklaring).
  Dit mag geen eigen verklaring zijn of een document van een notaris.
 • Bij een eerder huwelijk/partnerschap:
  • een bewijs van echtscheiding (echtscheidingsakte of gerechtelijke uitspraak)
   of
  • een bewijs van beëindiging van een geregistreerd partnerschap
   of
  • een overlijdensakte

Niet-Nederlandse documenten moet u mogelijk laten vertalen en legaliseren.

Heeft u alle benodigde documenten? Maak dan van ieder document een pdf. Een foto van uw documenten is niet toegestaan.

Stap 2: Mail de documenten naar de ambassade

Stuur een e-mail naar de Nederlandse ambassade in Havana:

hav-ca@minbuza.nl

Vermeld in uw mail:

 • de naam van de verklaring (in het onderwerp van uw e-mail).
 • uw voornaam en achternaam (in het onderwerp van uw e-mail).
 • uw (mobiele) telefoonnummer.
 • waar u de verklaring voor nodig heeft. Het doel van de verklaring wordt vermeld op de verklaring.

Voeg de benodigde documenten als pdf toe in de bijlage van uw e-mail.

Is uw dossier niet compleet? Of is er iets onduidelijk of zijn er vragen? Dan kan het zijn dat u extra documenten op moet sturen.

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer over KopieID op Rijksoverheid.nl.

Is het pdf-bestand te groot om in 1 keer te versturen? Splits de documenten dan op en verstuur ze in 2 e-mails.

Stap 3: Betaal voor de verklaring

Het aanvragen van een consulaire verklaring kost geld. Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u een e-mail met de volgende gegevens:

 • Het referentienummer dat u bij uw betaling moet gebruiken.
  Let op: zorg bij uw betaling dat u in de omschrijving het referentienummer gebruikt. Doet u dat niet? Dan zorgt dat voor vertraging bij de afgifte van de verklaring.
 • De betaalinstructies: maak het bedrag in euro over naar de bankrekening van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Betaal het totaalbedrag volgens de ontvangen betaalinstructies.

Een consulaire verklaring kost € 30.

Stap 4: Ontvang de verklaring

Na ontvangst en verwerking van uw betaling, duurt het gemiddeld 10 werkdagen om uw aanvraag te verwerken. Moet u extra documenten opsturen omdat uw aanvraag niet compleet is? Dan duurt het langer.

Is uw betaling ontvangen en verwerkt? U ontvangt de verklaring daarna via e-mail. Heeft u aangegeven de verklaring zelf op te halen? Dan krijgt u bericht wanneer u de verklaring kunt ophalen.

De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

U ontvangt de verklaring als een meertalig modelformulier in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Op de achterkant van het formulier staat daarnaast een uitleg in het Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks. Heeft u de verklaring nodig in een andere taal? Dan moet u de verklaring laten vertalen door een beëdigd vertaler. Vraag de instantie die om de verklaring vraagt of u de verklaring en/of de vertaling moet laten legaliseren.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.