Nederland Wereldwijd

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Duitsland

Bent u Nederlander en wilt u trouwen in Duitsland? Als u nooit in Nederland gewoond heeft, kan de ambassade in Berlijn een verklaring van huwelijksbevoegdheid opstellen.

Heeft u ooit in Nederland gewoond?

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Let op: Check op de website van de gemeente waar u de aanvraag doet welke documenten u nodig heeft. Die documenten kunnen afwijken van de documenten die op deze pagina staan.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

  • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

Verklaring van huwelijksbevoegdheid - Ehefähigkeitszeugnis

Indien u Nederlander bent, in Duitsland woont en in Duitsland in het huwelijk wilt treden, dan vraagt de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u om een zogenoemd Ehefähigkeitszeugnis (verklaring van huwelijks­bevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Waar haal ik een verklaring van huwelijksbevoegdheid?

U heeft ooit in Nederland gewoond

Heeft u ooit in Nederland gewoond? Dan neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u het laatst heeft gewoond. De gemeente geeft de verklaring van huwelijksbevoegdheid af.

U heeft nooit in Nederland gewoond

U kunt u de verklaring van huwelijks­bevoegdheid in persoon aanvragen bij de ambassade. Stuur hiervoor een e-mail. We informeren u over de procedure.

Meer informatie

Lees alle informatie over trouwen in Duitsland.