NederlandWereldwijd

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in China

Bent u Nederlander en wilt u trouwen in China? Als u nooit in Nederland gewoond heeft, kan de ambassade of het consulaat-generaal een verklaring van huwelijksbevoegdheid opstellen.

Heeft u ooit in Nederland gewoond?

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Let op: Check op de website van de gemeente waar u de aanvraag doet welke documenten u nodig heeft. Die documenten kunnen afwijken van de documenten die op deze pagina staan.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

Als één van de partners de Chinese nationaliteit heeft, is voor het aangaan van een huwelijk in China voor de Chinese autoriteiten géén verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. De verklaring is alleen nodig als het gaat om twee personen die allebei niet de Chinese nationaliteit hebben.

De Nederlandse ambassade in Peking of de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou kan een verklaring van huwelijksbevoegdheid opmaken.

Deze verklaring kan schriftelijk worden aangevraagd. Zie onderstaande procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen.

Voor personen met rechtmatig verblijf in China (geldig visum/verblijfsvergunning voor China) die niet meer staan ingeschreven als ingezetene in de Basisregistratie personen (BRP) kan de Nederlandse ambassade in Peking of de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou een verklaring van woonplaats opmaken.

Benodigdheden

 • kopie houderpagina van uw geldige Nederlands paspoort of geldige Nederlandse identiteitskaart (NIK)
 • een bewijs dat u met toestemming van de lokale autoriteiten in China woont
 • stukken waaruit uw adres kan worden opgemaakt

Deze verklaring kan schriftelijk worden aangevraagd. Zie onderstaande procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen.

Procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen

Voor deze verklaring kunt u ook de benodigde documenten scannen en per email sturen:

In de verklaring dienen wij het doel waarvoor het wordt afgegeven te vermelden. Geef daarom graag duidelijk aan in uw e-mail waarvoor u de verklaring nodig heeft.

Gemiddeld duurt het 2 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Vermeld in uw bericht uw Chinese postadres in Chinese karakters.

Betaling

Na ontvangst van uw aanvraag per e-mail, ontvangt u van de ambassade of het consulaat-generaal een bericht met betalingsinstructies. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de actuele kosten.

Maak een afspraak

Bij de ambassade in Peking en het consulaat-generaal in Guangzhou en Shanghai kunt u online een afspraak maken.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.