Verklaring omtrent de burgerlijke staat

De verklaring omtrent de burgerlijke staat bewijst dat u ongehuwd bent. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont. Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade of het consulaat deze voor u opstellen.

Kies uw land of gebied

Kunt u uw land of gebied niet vinden? Bekijk in welke taal de informatie beschikbaar is voor uw land of gebied.