Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat in Cyprus

Heeft u in Cyprus een verklaring van uw burgerlijke staat nodig? Afhankelijk van uw situatie vraagt u de verklaring in Nederland of bij de lokale autoriteiten in Cyprus aan.

Woont u langere tijd in Cyprus maar kunt u de verklaring lokaal niet aanvragen? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Nicosia.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Let op: Vraagt u deze verklaring aan omdat u wilt gaan trouwen? Dan heeft u ook een kopie nodig van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van uw partner. Stuur deze kopie mee met uw aanvraag.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Procedure verklaring omtrent de burgerlijke staat in Cyprus

Wilt u op Cyprus trouwen? Vraag dan een verklaring van uw burgerlijke staat aan bij de gemeente in Nederland waar u als laatste ingeschreven stond.

Woont u al langere tijd op Cyprus? Vraag de verklaring dan aan bij het Civil Registry and Migration Department (informatie in het Engels).

Ook als u al langere tijd op Cyprus woont, kan de lokale gemeente waar u wilt gaan trouwen vragen om een verklaring uit Nederland.

Kan het Civil Registry and Migration Department geen verklaring voor u opstellen? Stuur dan een e-mail naar de ambassade. Leg daarin uw situatie uit. De ambassade neemt daarna contact met u op over de verdere procedure.

Bekijk de pagina Trouwen in Cyprus voor meer informatie.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.

Ook nuttig