Nederland Wereldwijd

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in de Verenigde Arabische Emiraten

Heeft u in de Verenigde Arabische Emiraten een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan het consulaat-generaal in Dubai deze voor u opstellen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Hoeveel moet u betalen?

Een consulaire verklaring kost EUR 30,00 per verklaring.

Let op: In sommige landen accepteren de lokale autoriteiten geen digitaal afgegeven verklaringen. Dan komen er extra kosten bij voor het opsturen van de originele verklaring. Kijk hieronder of dat in uw land het geval is.

Maak het totaalbedrag in euro’s (EUR) over naar:

Bankgegevens
Naam bankING Bank N.V.
Adres bankFinancial Plaza, Bijlmerdreef 106
Postcode bank1102 CT
Plaats bankAmsterdam
Ten name vanMinisterie van Buitenlandse Zaken
AdresRijnstraat 8
Postcode2515 XP
PlaatsDen Haag
IBANNL57 INGB 0705 0010 08
BICINGBNL2A

Belangrijk! Vermeld bij uw overmaking het volgende: VOB - <initialen en achternaam> - <land/plaats waar de verklaring wordt aangevraagd>.

Voorbeeld: VOB - PJ Janssen - VS, Washington

Naast de eerder genoemde documenten, heeft u ook de volgende stukken nodig:

 • Bewijs van woonplaats van de VAE met uw volledige woonadres (bv. een energierekening of een huurcontract).
 • Bewijs van uitschrijving van de laatste gemeente in Nederland. Als u voor 1994 uit Nederland bent vertrokken, kan een verklaring worden opgevraagd bij het Bureau Vestigingsregister van de gemeente Den Haag. U kunt bellen op tel. 070-353 3000 van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. U kunt de aanvraag ook doen op de website van gemeente Den Haag.
 • Als u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit moet u een kopie aanleveren van het paspoort of identiteitsbewijs van uw tweede nationaliteit.

Hoe vraagt u de verklaring aan?

Om de verklaring aan te vragen kunt u de benodigde documenten inscannen en per e-mail versturen naar het consulaat-generaal in Dubai. Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft en of de verklaring in Nederlands of Engels moet worden afgegeven.

Hoe lang duurt het?

Het duurt gemiddeld 10 werkdagen om uw aanvraag te verwerken. Moet u extra documenten opsturen omdat uw aanvraag niet compleet is? Dan duurt het langer.

U ontvangt de verklaring digitaal via e-mail.

In aanvulling op de eerder genoemde benodigde documenten heeft u ook de volgende stukken nodig:

 • Kopie van het huidige residentie visum en voorgaande residentie visa van de VAE
 • Bewijs van uitschrijving van de laatste gemeente in Nederland met daarop de vermelding van uw burgerlijke staat op het moment van uitschrijving uit Nederland. Als u voor 1994 uit Nederland bent vertrokken, kan een verklaring worden opgevraagd bij het Bureau Vestigingsregister van de gemeente Den Haag (tel. 070-3533177, fax 070-3532850)
 • Wanneer u na Nederland en voor uw verblijf in de VAE in een ander land(en) heeft gewoond moet u daarvan een bewijs van uw burgerlijke staat aanleveren
 • Als u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit moet u een kopie aanleveren van het paspoort of identiteitsbewijs van uw tweede nationaliteit.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.