Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven Verenigde Arabische Emiraten

Op de tarievenlijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. Betalingen kunnen contant in Verenigde Arabische Emiraten Dirham (AED) of per bankpas/creditcard worden voldaan (het bedrag wordt in EUR in rekening gebracht).

Tarieven vanaf 3 januari 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURAED
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60615,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10535,00
Zakenpaspoort / Business passport144,60615,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passpoort minor (under 18)126,10535,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45610,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15470,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,50220,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,00255,00

Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*

Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**

23,0095,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

AED

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00170,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00340,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00145,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 -11 jaar / Caribbean visa child 6-1140,00170,00
Caribisch visum / Carribbean visa80,00340,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURAED
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00850,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,001.460,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,0090,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,004.035,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard1.206,005.150,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered203,003.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered965,004.120,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00590,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,001.495,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURAED
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00125,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25110,00

Legalisaties / LegalisationsEURAED
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25110,00
Legalisatie document / Legalisation document26,25110,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,00440,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document131,00555,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.