Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat in Zweden

Heeft u in Zweden een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Stockholm deze verklaring voor u opstellen. U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen met de ambassade.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Let op: Vraagt u deze verklaring aan omdat u wilt gaan trouwen? Dan heeft u ook een kopie nodig van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van uw partner. Stuur deze kopie mee met uw aanvraag.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Aanvullende informatie

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook de volgende documenten meenemen:

 • Een verklaring van de lokale autoriteiten waarin uw burgerlijke staat is opgenomen.
 • Een bewijs dat u met toestemming van de lokale autoriteiten in Zwitserland woont. U kunt hiervoor een bewijs van woonplaatsregistratie gebruiken (een huurcontract of een afschrift van een gas- of elektriciteitsrekening wordt niet geaccepteerd).

Procedure voor verklaring per post / e-mail aanvragen

Post
Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Nederlandse ambassade
Postfach 354
3000 Bern 14

E-mail
U kunt de gevraagde documenten ook scannen en per e-mail sturen. Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Vermeld ook in welke taal u de verklaring wilt hebben. Wij kunnen de verklaring opstellen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Gemiddeld duurt het 7 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Kosten en betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.

Neemt u contact met ons op per e-mail voor betaalinformatie en de hoogte van de verzendkosten.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.