Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat in Chili

Heeft u in Chili een verklaring van burgerlijke staat nodig? Vraag de verklaring aan bij de lokale autoriteiten. Bekijk de informatie bij ‘Verklaring van burgerlijke staat in dit land of gebied’.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Let op: Vraagt u deze verklaring aan omdat u wilt gaan trouwen? Dan heeft u ook een kopie nodig van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van uw partner. Stuur deze kopie mee met uw aanvraag.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

De Chileense Servicio de Registro Civil e Identificación geeft geen verklaringen af omtrent de burgerlijke staat.

Een verklaring van ongehuwd zijn kunt u in Chili aanvragen bij:

 • Een notaris. Hiervoor moeten twee getuigen bij de notaris een gezworen verklaring afleggen dat betrokkene ongehuwd is;of
 • Op kantoor van de Chileense Registro Civil e Identificacionkan een ‘Informe de Estado Civil” aangevraagd worden. Dit is een brief betreffende een negatieve search in de huwelijksdatabase.

Voor gebruik in Nederland: als een Nederlandse overheidsinstantie u vraagt om een verklaring omtrent de burgerlijke staat afgegeven  door de ambassade, dan kunt u die verkrijgen op vertoon van de notariële “verklaring van ongehuwd zijn”  of de “informe de Estado Civil”. Deze verklaring mag niet ouder  zijn dan 3 maanden. Voor de aanvraag moet u voorts kopieën van de volgende documenten overleggen:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een adres en bewijs van woonplaatsregistratie.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.