Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat in China

Heeft u in China een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade of het consulaat deze voor u opstellen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Let op: Vraagt u deze verklaring aan omdat u wilt gaan trouwen? Dan heeft u ook een kopie nodig van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van uw partner. Stuur deze kopie mee met uw aanvraag.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Uitgeschreven uit Nederland?

Voor personen met rechtmatig verblijf in China (geldig visum/verblijfsvergunning voor China) die niet meer staan ingeschreven als ingezetene in de Basisregistratie personen (BRP) kan de Nederlandse ambassade in Peking of de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou een verklaring omtrent de burgerlijke staat opmaken. Het consulaat-generaal in Chongqing verleent geen consulaire diensten.

Voor de aanvraag moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

 • een verklaring van de gemeente van de laatste woonplaats in Nederland. Hieruit moet uw huwelijkse staat blijken op het moment van vertrek uit Nederland
 • aanvragers die vóór vestiging in China in een ander land dan Nederland woonachtig zijn geweest, moeten een bewijs uit het betreffende land overleggen dat aantoont wat de burgerlijke staat was op het moment van vertrek uit dat land. Dit kan ook een verklaring zijn van de Nederlandse vertegenwoordiging in dat land
 • als u eerder getrouwd bent geweest: echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte
 • geldig Nederlands paspoort of geldige Nederlandse identiteitskaart (NIK)
 • geldig visum/verblijfsvergunning voor China
 • stukken waaruit uw adres kan worden opgemaakt

Deze verklaring kan schriftelijk worden aangevraagd. Zie onderstaande procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen.

Niet uitgeschreven uit Nederland?

Voor personen die in Nederland wonen of die zich niet als ingezetene uit de Basisadministratie personen (BRP) hebben laten uitschrijven, kan de Nederlandse vertegenwoordiging geen verklaring van burgerlijke staat afgeven. In dat geval moet een (internationaal) bewijs omtrent de burgerlijke staat opgevraagd worden bij de gemeente. Deze verklaring moet gelegaliseerd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en vervolgens door de Chinese ambassade in Den Haag.

Procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen

Voor deze verklaring kunt u ook de benodigde documenten scannen en per email sturen:

In de verklaring dienen wij het doel waarvoor het wordt afgegeven te vermelden. Geef daarom graag duidelijk aan in uw e-mail waarvoor u de verklaring nodig heeft.

Gemiddeld duurt het 2 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Vermeld in uw bericht uw Chinese postadres in Chinese karakters.

Betaling

Na ontvangst van uw aanvraag per e-mail, ontvangt u van de ambassade of het consulaat-generaal een bericht met betalingsinstructies. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de actuele kosten.

Maak een afspraak

Bij de ambassade in Peking en het consulaat-generaal in Guangzhou en Shanghai kunt u online een afspraak maken.