Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat in Oostenrijk

Heeft u in Oostenrijk een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Wenen deze voor u opstellen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Indien u een verklaring van huwelijksbevoegdheid (Ehefähigkeitszeugnis) moet aanvragen bij uw laatste woonplaats in Nederland, heeft u – indien u in Oostenrijk woont – meestal ook een verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig.

Vereiste documenten:

 • Uw geldig Nederlands reisdocument (paspoort / identiteitskaart)
 • Uw Nederlandse, internationale of gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte
 • Indien u vóór 1995 uit Nederland bent uitgeschreven: een bewijs van uitschrijving uit Nederland met vermelding van de burgerlijke staat.
 • Indien u vóór uw verhuizing naar Oostenrijk in een ander land dan Nederland hebt gewoond: een verklaring omtrent de burgerlijke staat afgegeven door de Nederlandse ambassade in het betreffende land.
 • Een nieuw uittreksel uit het Oostenrijkse bevolkingsregister „ Zur Vorlage bei der Niederländischen Botschaft“ met al uw adressen in Oostenrijk sinds uw eerste inschrijving.  
 • Indien u gescheiden bent: uw echtscheidingsakte met daarop datum (stempel) van rechtsgeldigheid.
 • Indien u weduwe/weduwnaar bent: de overlijdensakte

Procedure voor aanvragen consulaire verklaring

Er zijn 2 manieren om consulaire verklaringen aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in Wenen:

1) Maak via het online afsprakensysteem een afspraak voor het aanvragen van uw verklaring. Zorg dat u bij uw afspraak een geldig Nederlands paspoort en de benodigde documenten meeneemt. U betaalt ter plekke contant of met uw bankpas/creditcard.

NB: aan de balie levert u het volledige dossier in. De consulaire verklaring(en) wordt/worden vervolgens per post naar uw huisadres gestuurd.

2) Dien de aanvraag per post in aan de consulaire afdeling:

Nederlandse Ambassade in Wenen, Consulaire Afdeling
Opernring 5 / 7. Stock, A-1010 Wenen, Oostenrijk

Voeg als bijlage een gewaarmerkte kopie van uw geldig Nederlands paspoort en alle benodigde documenten toe. Maak € 30,- per verklaring over op onderstaande bankrekening en stuur het bewijs van uw overmaking mee met de gevraagde documenten.

Bankgegevens
Naam bankING Bank N.V.
Adres bankFinancial Plaza, Bijlmerdreef 106
Postcode bank1102 CT
Plaats bankAmsterdam
Ten name vanMinisterie van Buitenlandse Zaken
AdresRijnstraat 8
Postcode2515 XP
PlaatsDen Haag
IBANNL57 INGB 0705 0010 08
BICINGBNL2A

Belangrijk! Vermeld bij uw overmaking het volgende: VOB - <initialen en achternaam> - <land/plaats waar de verklaring wordt aangevraagd>.

Voorbeeld: VOB - PJ Janssen - VS, Washington

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.