Nederland Wereldwijd

Verklaring over de burgerlijke staat in Rusland

Heeft u in Rusland een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Moskou of het consulaat-generaal in St. Petersburg deze voor u opstellen.

Waarschuwing: Met ingang van 20 februari 2023 is het consulaat-generaal in Sint-Petersburg tijdelijk gesloten. U kunt dan geen afspraak maken.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

  • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
    • een geldig Nederlands paspoort
    • een geldige Nederlandse identiteitskaart
    • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
  • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
    Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
  • een ongehuwdverklaring. Bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland? Vraag deze verklaring dan aan als RNI-uittreksel. Dan heeft u een bewijs van uw burgerlijke staat op het moment van uw vertrek uit Nederland.

Als u eerder getrouwd bent geweest

  • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
    • een geldig Nederlands paspoort
    • een geldige Nederlandse ID-kaart
    • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
  • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Let op: Vraagt u deze verklaring aan omdat u wilt gaan trouwen? Dan heeft u ook een kopie nodig van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van uw partner. Stuur deze kopie mee met uw aanvraag.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Om te trouwen in Rusland dient u na verkrijging van de verklaring omtrent burgerlijke staat deze door een beëdigd Russisch vertaler (werkzaam bij notariskantoor) te laten vertalen, waarna deze verklaring kan worden voorgelegd voor legalisatie bij de consulaire afdeling van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na legalisatie is dit document een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk geworden, deze is nodig om het voornemen tot huwelijk te registreren bij de Russische autoriteiten genaamd ZAGS.

Procedure voor aanvragen verklaring in Rusland

Maak via het online afsprakensysteem een afspraak voor het aanvragen van uw verklaring.

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.