Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Rusland

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt op de ambassade contant betalen in Russische roebels (RUB) of met uw bankkaart. Wij accepteren alle bankkaarten behalve die van de Russische MIR bank.

Consulaire tarieven 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card

EUR

Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10
Zakenpaspoort / Business passport144,60
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)Gratis
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) en Kaapverdië
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus and Cape Verde
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,00
Consulaire documenten / Consular documentsEUR
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25
Legalisaties / LegalisationsEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25

Bij betaling in lokale valuta geldt de actuele dagkoers.