Afschrift geboorteakte in Japan

Bent u in Japan geboren en hebben uw ouders toentertijd aangifte gedaan bij een Nederlandse ambassade of consulaat in Japan? Dan kunt u bij de ambassade in Tokio een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

Hoe vraagt u een afschrift aan?

Om een uittreksel te maken zal er eerst worden nagegaan of er inderdaad een geboorteakte door een Nederlandse ambassade of consulaat is opgemaakt. U wordt daarom gevraagd om een email te sturen naar onderstaand emailadres met een verzoek voor een afschrift met vermelding van uw volledige naam, geboortedatum en indien bekend plaats waar de aangifte gedaan is.

  • tok-ca@minbuza.nl

Betaling

Het document kan vervolgens voor betaald worden contant in yen wanneer u het kan komen ophalen bij de ambassade in Tokio.

Als u het document verstuurd wilt hebben, wordt u gevraagd het bedrag in euro's over te maken op onderstaande bankrekening. Woont u in Japan? Dan kunt u de verzendkosten bij aankomst betalen. Als u het document naar het buitenland verstuurd wil hebben worden de verzendkosten samen met de kosten voor het document berekend.

Klik hier voor de consulaire tarieven.

Bankgegevens

BIC/Swift-code: INGBNL2A
IBAN: NL93 INGB 0705454029
T.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft RSO-AZI
O.v.v. "TOK/CA", gevolgd door "uw naam" en "afschrift geboorteakte"