NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Zuid-Korea

Wordt uw kind in Zuid-Korea geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Zuid-Korea. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Zuid-Korea, maar wel in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Zuid-Korea wordt geboren, dan moet u daar binnen een maand de geboorte aangeven. Bij de geboorteaangifte moeten de ouders en het kind aanwezig zijn. Waar u geboorteaangifte doet, hangt af van de nationaliteit van uw kind.

Uw kind heeft ook de Zuid-Koreaanse nationaliteit

Heeft uw kind naast de Nederlandse nationaliteit ook de Zuid-Koreaanse nationaliteit? Dan doet u geboorteaangifte bij de Koreaanse autoriteiten. Dit is het zogenaamde Gu-office of Dong-office in de geboorteplaats van uw kind.

Uw kind heeft niet de Zuid-Koreaanse nationaliteit

Heeft uw kind niet de Zuid-Koreaanse nationaliteit? Dan doet u de geboorteaangifte bij de Nederlandse ambassade (en niet bij de lokale autoriteiten). Dit is het geval als u beide de Nederlandse nationaliteit heeft. Maar ook als u bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit heeft en uw partner de Engelse nationaliteit. Wilt u aangifte van een geboorte doen bij de Nederlandse ambassade in Seoul? Maak dan een afspraak door een e-mail te sturen naar seo-ca@minbuza.nl.

Bij de geboorteaangifte op de Nederlandse ambassade heeft u de volgende documenten nodig:

  • Geboortebewijs van het ziekenhuis in het Engels. Zorg ervoor dat alle namen juist zijn.
  • Huwelijksakte van u en uw partner. Als de akte niet uit Nederland komt, moet deze gelegaliseerd zijn.
  • Paspoort van u en uw partner.
  • Bewijs van legaal verblijf van u en uw partner. Bijvoorbeeld een Koreaanse alien registration card.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Zuid-Korea laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een geboorteakte uit Zuid-Korea moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren.
Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Zuid-Korea.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Zuid-Korea geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.