NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Denemarken

Wordt uw kind in Denemarken geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Denemarken. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Denemarken of in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Denemarken wordt geboren, dan moet de geboorte daar worden aangegeven. In Denemarken doet de verloskundige of de arts de geboorteaangifte. Hiermee wordt uw kind in het bevolkingsregister in Denemarken geregistreerd. Let erop dat degene die uw kind in het bevolkingsregister registreert de juiste (achter)namen opgeeft. U hoeft geen geboorteaangifte te doen bij de ambassade.

Na een aantal dagen tot een week krijgt u een formulier thuisgestuurd. Via dit formulier kunt u de namen van uw kind opgeven. U heeft hiervoor tot 6 maanden na de geboorte de tijd. Stuur het formulier terug naar het bevolkingsregister. Daarna krijgt u de geboorteakte per post thuis. Controleer de gegevens op de geboorteakte goed.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Denemarken laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een Deenstalige geboorteakte  moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren. Heeft u de geboorteakte (Personsattest) in het Deens/Engels opgevraagd? Dan hoeft u deze niet te legaliseren. Wel moet u het document laten tekenen en stempelen door de uitgevende instantie. Anders kunt u bijvoorbeeld geen reisdocument aanvragen.

Andere bijzonderheden

Een kind kan in Denemarken de achternaam van de vader of de achternaam van de moeder krijgen. Ook kan een kind beide achternamen krijgen, verbonden door een streepje, bijvoorbeeld Jansen-Meijer. Ook is het mogelijk om een kind de achternaam van één van de ouders als ‘mellemnavn’ (tussennaam) te geven. Op een Nederlandse paspoort staat deze naam als laatste achter de voornaam.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent. 

Bent u niet getrouwd? Dan kan de vader het kind bij de geboorte erkennen door het formulier Declaration of joint Care and Responsibility on paternity (informatie in het Engels) in te vullen. Vraag de Engels/Deense versie van dit formulier binnen 28 dagen na de geboorte aan. Laat het formulier ook tekenen en stempelen door de uitgevende instantie. Door het erkennen van uw kind via dit formulier krijgt u ook automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. 

Erkent u een kind in Denemarken? En is de akte opgesteld in de Engelse taal en getekend en gestempeld door de uitgevende instantie? Dan is die erkenning ook rechtsgeldig in Nederland.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Denemarken geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door het erkennen van uw kind in Nederland krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.