NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Indonesië

Wordt uw kind in Indonesië geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Indonesië. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Indonesië, maar wel in Nederland. 

Geboorte aangeven 

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland. 

Als uw kind in Indonesië wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. U moet de geboorteaangifte binnen 30 dagen doen bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand (Catatan Sipil) of bij een gemeentehuis (Balai kota). Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Geeft u de geboorte van uw kind pas na 30 dagen aan? Dan moet u geboorteaangifte doen via de Indonesische rechtbank (Pengadilan Negeri). Het is niet mogelijk om de geboorte van uw kind aan te geven bij de Nederlandse ambassade. 

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Indonesië laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP)

Let op: Een geboorteakte uit Indonesië moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren.

Andere bijzonderheden 

In Indonesië wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voornaam en de geslachtsnaam (achternaam), dit wordt een namenreeks genoemd. Voor de Nederlandse regelgeving is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de voornaam en geslachtsnaam. Er staat altijd een namenreeks op de Indonesische geboorteakte vermeld, ook als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft. De gehele namenreeks wordt in het Nederlandse paspoort overgenomen bij de geslachtsnaam. Bij de voornamen komen drie liggende streepjes (---) te staan.

Om een voornaam en geslachtsnaam vast te stellen, kunt u een verzoek tot naamsvaststelling indienen bij de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naamsvaststelling kan op elke leeftijd en is altijd gratis.

Zijn de voornaam en achternaam niet apart vermeld op de geboorteakte? En wilt u een reisdocument aanvragen waarin wél een voor- en een achternaam staan vermeld? Dan moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door Dienst Justis. U vraagt dan een naamsvaststelling aan. Dit is gratis.

Wat heeft u nodig voor een naamsvaststelling?

  • Het ingevulde aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling. Vermeld bovenaan het formulier dat het om een naamsvaststelling (NV) gaat. 
  • Een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de buitenlandse geboorteakte. 
  • Een instemmingsverklaring van de ouder van wie de achternaam wordt gevraagd. 
  • Een kopie van het paspoort van de ouders.
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van het kind.

Is de geboorteakte niet opgemaakt in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u de akte laten vertalen en legaliseren

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Indonesië.

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Indonesië geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.