NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Indonesië

Wordt uw kind in Indonesië geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Indonesië. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Indonesië, maar wel in Nederland. 

Geboorte aangeven 

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland. 

Andere bijzonderheden 

In Indonesië wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voornaam en de geslachtsnaam (achternaam), dit wordt een namenreeks genoemd. Voor de Nederlandse regelgeving is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de voornaam en geslachtsnaam. Er staat altijd een namenreeks op de Indonesische geboorteakte vermeld, ook als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft. De gehele namenreeks wordt in het Nederlandse paspoort overgenomen bij de geslachtsnaam. Bij de voornamen komen drie liggende streepjes (---) te staan.

Om een voornaam en geslachtsnaam vast te stellen, kunt u een verzoek tot naamsvaststelling indienen bij de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naamsvaststelling kan op elke leeftijd en is altijd gratis.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Indonesië.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.