NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Indonesië voor gebruik in Nederland

U wilt Indonesische documenten gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Indonesische ministerie van Recht en Mensenrechten. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Indonesië? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • In Indonesië hebben originele akten van de burgerlijke stand van voor 27 december 1949 geen legalisatie nodig. U kunt uw akte uit voormalig Nederlands Indië laten bijschrijven in het register van de burgerlijke stand in Den Haag (Afdeling Landelijke Taken).
  • In voormalig Nederlands Nieuw-Guinea hebben originele akten van de burgerlijke stand van voor 1 oktober 1962 geen legalisatie nodig. U kunt uw akte laten bijschrijven in het register van de burgerlijke stand in Den Haag (Afdeling Landelijke Taken).
  • Veel akten uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea uit de periode 1946-1962 zijn in het Nationaal Archief in Den Haag. U kunt een afschrift van uw akte opvragen per e-mail (vermeld uw volledige naam, geboorteplaats en –datum): info@nationaalarchief.nl.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het naar andere documenten of bijlagen? Dan moeten deze erbij zitten.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Indonesisch opgesteld? Dan heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Stap 2: Legalisatie door de Indonesische autoriteiten

Laat uw document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille door het Indonesische ministerie van Recht en Mensenrechten. Na deze legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Indonesië.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.