NederlandWereldwijd

Bemiddeling bij het opvragen en legaliseren van buitenlandse documenten

Documenten die zijn afgegeven in het buitenland laat u legaliseren in het land waar het document vandaan komt. Het Consulair Dienstencentrum (CDC) kan in sommige gevallen voor Nederlanders bemiddelen. Het gaat dan om het opvragen van documenten uit het buitenland of het laten legaliseren van documenten in het buitenland.

Voor wie kan het CDC bemiddelen?

Het CDC kan bemiddelen als de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De persoon over wie het document gaat, heeft de Nederlandse nationaliteit.
 2. Het gaat om het opvragen en/of legaliseren van een buitenlands document.
  Of om het opvragen en/of legaliseren van een Nederlandse akte afgegeven door een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal in het buitenland.
 3. Het document is afgegeven in een land dat bemiddeling door het CDC toestaat.*
  Sommige landen geven een akte, afschrift of uittreksel alleen af aan uzelf of aan een van uw familieleden

  Lees in welke landen het CDC u kan helpen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

  *Deze beperking geldt niet voor bemiddeling bij het opvragen van een akte afgegeven door een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal.

Om welke soorten documenten gaat het?

U kunt bepaalde documenten laten opvragen en legaliseren. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een consulaire akte van de burgerlijke stand opgemaakt op een Nederlandse ambassade.

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een akte van erkenning

Wat doet u zelf?

Controleer of het CDC kan bemiddelen. Zoek via de landenkiezer het land op waar uw document vandaan komt, als u dit nog niet gedaan heeft. Daar staat of het CDC kan bemiddelen of niet.

Stuur een brief of e-mail naar het Consulair Dienstencentrum. Schrijf daarin:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • welke soort bemiddeling u wilt (opvragen en/of legaliseren)
 • om welk soort document(en) het gaat
 • om welk land het gaat

Wat stuurt u mee?

Voor opvragen van afschriften burgerlijke stand

Samen met uw schriftelijke verzoek stuurt u:

Als u een document heeft waarvan u een nieuw exemplaar wilt opvragen:

 • een kopie van het (oude) document

Heeft u geen originele akte of een kopie daarvan? Zet dan de volgende gegevens in uw brief:

 • de volledige namen van de ouders (voor een afschrift van een geboorteakte)
 • plaats en datum van het huwelijk/het overlijden/de geboorte (voor een afschrift van een huwelijksakte, overlijdensakte of geboorteakte)

Voor legaliseren van een document

Wilt u een document dat u al heeft, in het land van afkomst laten legaliseren? Samen met uw schriftelijke verzoek stuurt u:

Omdat u een origineel document verstuurt, kunt u dit het beste aangetekend doen.

Wat doet het CDC?

U krijgt van het CDC een brief met een ontvangstbevestiging van uw verzoek. Hierin staat ook hoe u kunt betalen. Na uw betaling gaat het CDC voor u aan de slag. Het CDC stuurt uw document naar de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het buitenland. Deze neemt contact op met de plaatselijke autoriteiten en/of instanties. Na het opvragen en/of legaliseren krijgt u de documenten per aangetekende post terug.

Hoe lang duurt bemiddelen?

Hoelang bemiddeling duurt, verschilt per land. In sommige landen kan het opvragen en/of legaliseren van een buitenlandse akte 8 tot 12 maanden duren. In andere landen heeft u het document sneller. Het CDC kan niet garanderen dat bemiddeling altijd lukt. Dat is afhankelijk van de buitenlandse autoriteiten.

Het laten opvragen van een afschrift van een consulaire akte (bijvoorbeeld een consulaire huwelijks- of geboorteakte) duurt 8 tot 12 weken. Dit afschrift vraagt het CDC op bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat-generaal in het buitenland waar de akte ooit is opgesteld.

Wat kost bemiddelen door het CDC?

Het opvragen en/of legaliseren van documenten in het buitenland via het CDC kost €131 per document. Is het document niet te krijgen of te legaliseren? Dan krijgt u de bemiddelingskosten niet terug.

Heeft u een document dat voorzien is van alle legalisaties behalve die van de Nederlandse ambassade of consulaat-generaal? Dan kost de bemiddeling voor het verkrijgen van de legalisatie € 36,25.

Het opvragen van een afschrift van bijvoorbeeld een geboorte- of huwelijksakte opgemaakt door een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal kost €30 per afschrift.

Contactgegevens Consulair Dienstencentrum (CDC)

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Telefoonnummers

Vanuit Nederland: 024 – 7247 247

Vanuit het buitenland: +31 247-247-247

E-mail

E-mail: info.consulair@minbuza.nl