NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Servië

Wordt uw kind in Servië geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Servië. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Servië of in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Servië wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. U doet geboorteaangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Servië laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een geboorteakte uit Servië moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren.
Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent.

Bent u niet getrouwd? Dan kan de vader het kind erkennen bij de Servische gemeente waar het kind is geboren. U heeft een bewijs van erkenning nodig als u een eerste Nederlandse paspoort voor uw kind aanvraagt. U kunt dan een vertaalde erkenningsakte met apostille laten zien. Door het erkennen van uw kind in Servië krijgt u ook automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Erkent u een kind in Servië? Dan is die erkenning ook rechtsgeldig in Nederland als de ouders op de geboorteakte vermeld staan.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Servië geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Erkent u een kind in Nederland? Dan is die erkenning ook rechtsgeldig in Servië als de ouders op de geboorteakte vermeld staan.  Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.