NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Griekenland

Wordt uw kind in Griekenland geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Griekenland. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Griekenland of in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Griekenland wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. U doet geboorteaangifte in de gemeente waar het kind geboren is. Is een van de ouders niet bij de aangifte aanwezig? Dan kan de aanwezige ouder de andere ouder vertegenwoordigen met een volmacht. Het is niet mogelijk om de geboorte van uw kind aan te geven bij de Nederlandse ambassade.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Griekenland laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Heeft u een Griekstalige geboorteakte? Dan moet u eerst de geboorteakte laten legaliseren en laten vertalen. Daarna kunt u het document laten omzetten of registeren.

Heeft u een Griekse geboorteakte met daarbij het uniforme Europese meertalige uittreksel met de volledige gegevens van de geboorteakte in Latijnse letters? Dan kunt u deze wel direct in Nederland gebruiken.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent.

Bent u niet gehuwd? Dan kunt u als vader tijdens of na de zwangerschap uw kind erkennen via een notariële akte. De erkenning moet persoonlijk gebeuren en er is toestemming nodig van de moeder. Is de moeder overleden? Als vader kunt u uw kind dan eenzijdig erkennen. 

Door het erkennen van uw kind in Griekenland krijgt u ook automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Er ontstaat een familieband tussen het kind en de vader en zijn familieleden.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Griekenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Andere bijzonderheden

Erkent de vader een kind na de geboorte? Dan is het mogelijk om de achternaam van het kind binnen een jaar na geboorte te wijzigen. Hiervoor is een verklaring van beide ouders nodig.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Meer informatie

Lees meer als u een kind krijgt buiten Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.