NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Griekenland voor gebruik in Nederland

Veel documenten uit Griekenland kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Griekenland met een (elektronische) apostille (e-apostille). De (e-)apostille is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Griekenland? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten zoals een geboorte-, huwelijks-, scheidings- of overlijdensakte hoeft u niet te laten legaliseren. Vraag wel een meertalig modelformulier op bij de akte. Laat de akte vertalen als er geen meertalig modelformulier beschikbaar is.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Documenten vrij gebruiken binnen de EU

Documenten zoals aktes van de burgerlijke stand zijn openbare documenten. Openbare documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in een ander EU-land. Soms moet u een meertalig modelformulier laten toevoegen aan uw document. Op de website van European Justice vindt u meer informatie over openbare documenten.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Heeft u een document dat is opgesteld in het Grieks? Check of u een meertalig modelformulier aan uw document kan laten toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Documenten in het Grieks moet u laten vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij het de autoriteiten van Griekenland. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

E-apostilles

De Griekse autoriteiten geven e-apostilles af via het digitale portaal gov.gr (informatie in het Engels en Grieks).

De Griekse autoriteiten geven alleen e-apostilles af voor de volgende documenten:

  • Certificaat van gezinsstatus
  • Geboorteakte of een kopie uit het geboorteregister
  • Nationaliteitscertificaat
  • Certificaat van familieleden die garant staan
  • Huwelijksakte
  • Certificaat van geregistreerd partnerschap
  • Overlijdensakte
Informatie: Check eerst hierboven of er een vrijstelling geldt voor uw document.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of u een meertalig modelformulier aan uw document kan laten toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.