NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Colombia

Wordt uw kind in Colombia geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Colombia. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Colombia of in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Colombia wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. U doet de geboorteaangifte bij de notaris.

Het is niet mogelijk om de geboorte van uw kind aan te geven bij de Nederlandse ambassade in Bogot√°.

Woont u buiten Nederland?

Dan kunt u de geboorteakte uit Colombia laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland?

Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een geboorteakte uit Colombia moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren.
Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent.

Wanneer de naam van de vader niet op de geboorteakte staat, kunt u het kind erkennen bij de notaris. De moeder en de vader dienen samen naar de notaris te gaan en de originele geboorteakte van het kind mee te nemen. In Colombia is niet mogelijk om een kind voor de geboorte te erkennen.

In Colombia krijgt u ook automatisch het ouderlijk gezag als u het kind erkent.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Colombia geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door het erkennen van uw kind in Nederland krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.