NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Colombia voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Colombia gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Colombia? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Spaans moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Spaans bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Spaans opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in Colombia legaliseren met een apostille. Hoe u dat doet, leest u bij stap 2.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Heeft u een Spaanstalig document dat is afgegeven door het Colombiaanse consulaat in Oranjestad (Aruba) of Willemstad (Curaçao)?

 • Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
 • Laat u de vertaling maken door een beëdigd vertaler in Aruba of Curaçao? Laat de vertaling dan ook legaliseren.
 • Laat u de vertaling in Nederland maken? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Spaanstalige documenten afgegeven door het Colombiaanse consulaat in Amsterdam moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.

 • Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
 • Laat u de vertaling in Nederland maken? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille.

U haalt de apostille bij het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Colombiaanse consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Colombiaanse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

Heeft u een document dat is afgegeven door het Colombiaanse consulaat in Willemstad (Curaçao)?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Colombiaanse consulaat-generaal in Amsterdam?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een afschrift van een huwelijksakte (copia del folio del registro civil de matrimonio) of overlijdensakte (copia del folio del registro civil de defunción) vraagt u op bij de notaris die het huwelijk of overlijden registreerde.

Een afschrift van een geboorteakte (copia del folio del registro civil de nacimiento) kunt u op 2 manieren opvragen:

 • Bij het Register (informatie in het Spaans) in de geboorteplaats (registraduría nacional de la nación of nacional del estado civil).
 • Of bij de notaris die de geboorte registreerde.

Een verklaring van ongehuwd zijn (declaración de solteria) vraagt u op bij een notaris of bij het geboorteregister (hier vraagt u een recent uittreksel met vermelding van uw burgerlijke staat).

Bent u al in Nederland? Dan vraagt u de verklaring op bij het Colombiaanse consulaat-generaal in Amsterdam. Voorwaarde is dat u de Colombiaanse nationaliteit hebt. De consul bevestigt uw handtekening. U moet de verklaring laten legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Een afschrift van een echtscheidingsakte (copia del folio del registro civil de divorcio) vraagt u op bij de notaris die de scheiding registreerde.

Een afschrift van een nietig verklaring van een kerkelijk huwelijk (copia del folio) vraagt u op bij de kerkelijke rechtbank (Tribunal Eclesiastico)

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Colombia.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.