NederlandWereldwijd

Legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC)

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) legaliseert documenten uit Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire Saba en Sint Eustatius voor gebruik in het buitenland. Je kunt dit aan de balie laten doen terwijl je wacht. Je kunt documenten ook per post opsturen.

Nederlandse documenten legaliseren

Het CDC legaliseert Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland. U krijgt een sticker op uw document. U kunt dit regelen aan de balie of via de post.

Let op: Voordat u naar het CDC gaat, heeft u meestal eerst een andere legalisatie nodig. Bijvoorbeeld van een rechtbank, de Kamer van Koophandel of DUO. Na legalisatie door het CDC moet u het document vaak nog laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken.

Documenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk

Documenten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Documenten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten moet u eerst laten legaliseren door het kabinet van de gevolmachtigde minister van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarna kan het CDC de documenten legaliseren.

Let op: Wilt u uw document gebruiken in een land dat is aangesloten bij het apostilleverdrag? Dan moet u na legalisatie door het CDC nog naar een rechtbank voor de apostille.

Documenten uit Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

Documenten uit Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kan het CDC direct legaliseren.

Let op: Wilt u uw document gebruiken in een land dat is aangesloten bij het apostilleverdrag? Dan is legalisatie door het CDC niet nodig. U kunt direct naar een rechtbank voor de apostille.

Hoe werkt legaliseren aan de balie?

 • Lever uw Nederlandse document(en) van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur in bij de legalisatiebalie van het CDC.
  Let op: op officiële Nederlandse feestdagen is het CDC gesloten.
 • U kunt geen afspraak maken.
 • Iemand anders kan uw documenten voor u legaliseren. Een machtiging of een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs is niet nodig.
 • U kunt alleen pinnen aan de balie.

Hoelang duurt het?

 • De wachttijd is gemiddeld 1 uur.
 • Heeft u meer dan 20 documenten? Dan duurt het langer.
 • Documenten die u vóór 11.30 uur inlevert, zijn dezelfde dag klaar.
 • Levert u ze na 11.30 uur in? Dan kunt u ze de volgende werkdag ophalen vanaf 9.00 uur.

Hoe werkt legaliseren via de post?

 • Stuur uw Nederlandse document(en) (aangetekend) op naar het CDC.
 • Voeg ook uw gegevens toe, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Stuur geen contant geld mee. 
 • Nadat het CDC uw document(en) heeft ontvangen, ontvangt u binnen 5 werkdagen een e-mail waarin staat hoe en hoeveel u moet betalen.

Hoelang duurt het?

Na uw betaling stuurt het CDC binnen 5 tot 7 werkdagen de gelegaliseerde documenten aangetekend naar u op.

Kosten

Het legaliseren door het CDC kost € 10 per document. Stuurt u uw document(en) per post? Dan betaalt u ook voor het terugsturen per aangetekende post.

Voorwaarden voor uw document

Controleer altijd eerst wat de voorwaarden voor uw document zijn.

 • Uw Nederlandse document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen? Voeg deze dan toe.
 • Vraag bij de organisatie waar u uw document wilt gebruiken hoe oud uw document mag zijn. Het CDC kan documenten ouder dan 1 jaar niet altijd legaliseren. Een uitzondering hierop zijn diploma’s erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze diploma’s laat u eerst legaliseren door DUO.

Is uw document ouder dan 1 jaar? Of twijfelt u of uw document geschikt is voor legalisatie? Mail het CDC dan een scan van uw document. Zorg dat de handtekening en de naam van de persoon die het document heeft ondertekend goed zichtbaar zijn. Het CDC informeert u of zij uw document kan legaliseren.

Welke documenten legaliseert het CDC?

Het CDC legaliseert:

 • Originele documenten.
 • Gewaarmerkte kopieën van een Nederlands document.
 • Consulaire verklaringen van een buitenlandse ambassade in Nederland, bijvoorbeeld verklaringen van ongehuwd zijn en verklaringen van afstand van een buitenlandse nationaliteit.
 • Een door een notaris in Nederland gemaakte gewaarmerkte kopie van een volledig gelegaliseerd buitenlands document. 
  Let op: het originele document moet in het land van herkomst volledig gelegaliseerd zijn voor gebruik in Nederland. Heeft een document een apostille? Dan kunt u het document gebruiken in alle landen die zijn aangesloten bij het apostilleverdrag. Mogelijk heeft u wel een vertaling nodig.

Vertaling van uw document

Is uw document in een andere taal dan het Engels, Frans, Duits of Nederlands? Laat uw document dan in een van deze 4 talen vertalen door een beëdigde vertaler. De handtekening van de vertaler moet zijn gelegaliseerd door een rechtbank.

Een vertaler kunt u vinden via de website van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wbtv.

Welke documenten legaliseert het CDC niet?

Het CDC legaliseert geen:

 • documenten die in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde
 • documenten afgegeven door een ambassade of een consulaat die in Nederland juridisch ongeldig zijn, bijvoorbeeld documenten over verstoting
 • documenten met een verklaring dat goederen niet in Israël zijn geweest of gemaakt
 • documenten met een stempel ‘seen by’/‘gezien door’ of ‘seen for copy’/‘gezien voor kopie’
 • vertalingen die in het Nederlands zijn opgesteld (deze zijn alleen om te kunnen lezen)
 • vertalingen van buitenlandse documenten, waarvan de brondocumenten niet volledig gelegaliseerd zijn in het land van herkomst
 • vertalingen bestemd voor gebruik in een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag
Let op: Het CDC legaliseert religieverklaringen, tenzij een verklaring (bedoeld of onbedoeld) discriminatie mogelijk maakt. Denk daarbij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan niet-Jood verklaringen.

Uw document is niet geschikt om te legaliseren

Kan het CDC uw document (nog) niet legaliseren? Dan krijgt u dat aan de balie direct te horen. Als u uw document per post heeft gestuurd, stuurt het CDC uw document aan u terug. U krijgt de kosten niet terug als u minder dan € 15 heeft betaald.

Legaliseren door buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland

Is uw document gelegaliseerd in Nederland? Dan kan het zijn dat het land waar u het document gaat gebruiken uw document ook wilt legaliseren. Vraag dit na via de ambassade of het consulaat van dat land.

Contactgegevens Consulair Dienstencentrum

Contactgegevens CDC
Bezoekadres

Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

U kunt geen afspraak maken.

De legalisatiebalie is gesloten op officiële Nederlandse feestdagen.

Het CDC zal ook gesloten zijn op vrijdag 27 december 2024.

Postadres

Postbus 20061, 2500 EB, Den Haag

Telefoonnummer

Vanuit Nederland: 0 247 247 247

Buiten Nederland: +31 247 247 247

E-mailinfo.consulair@minbuza.nl