NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Israël

Wordt uw kind in Israël geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Israël. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Israël, maar ook in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Israël wordt geboren, dan moet u de geboorte daar aangeven. Dit doet u binnen 30 dagen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Israël. De geboorteakte (voor Israëlische ingezetenen) of de geboorteverklaring (voor buitenlanders), krijgt u ook van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Israël.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de Israëlische geboorteverklaring laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de Israëlische geboorteverklaring in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een Israëlische geboorteverklaring moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteverklaring kunt legaliseren.
Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent.

In Israël kunt u uw kind erkennen bij het Israëlische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dit ministerie. Na de erkenning krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. De Israëlische erkenning is rechtsgeldig in Nederland.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Israël geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal.

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Als een van de ouders de Israëlische nationaliteit bezit moet de erkenning voor de Israëlische wet gedaan worden bij het Israëlische Ministerie van Binnenlandse Zaken (of een Israëlische ambassade in het Buitenland).

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.