NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Japan

Wordt uw kind in Japan geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Japan. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Japan, maar ook in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Japan wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. U doet geboorteaangifte binnen 14 dagen bij het Japanse gemeentekantoor in de gemeente waar u woont. In Tokio is dat de ward office (kuyakusho 区役所). Bij dit kantoor kunt u ook terecht voor vragen over de geboorteaangifte.

Geboorteakte laten opmaken bij de ambassade in Tokio

U kunt bij de Nederlandse ambassade in Tokio een geboorteakte laten opmaken. Dit is niet verplicht en niet altijd nodig. Deze akte kan niet worden ingeschreven in Nederland en zal in de toekomst alleen opgevraagd kunnen worden bij de ambassade zelf.

In de volgende situaties is het advies dit wel te doen:

  1. Een van de ouders is Japans. U wilt het kind voor de Nederlandse wetgeving de Nederlandse achternaam geven. Volgens de Japanse wetgeving kan namelijk alleen de achternaam van de Japanse ouder opgenomen worden in de Japanse geboorteakte.
  2. Een van de ouders is Japans. U wilt het kind alleen voor de Nederlandse wetgeving een tweede voornaam geven.

In het geval van twee Nederlandse ouders is het niet nodig om de geboorteaangifte bij de ambassade te doen. Wij raden aan de bovenstaande procedures te volgen om de Japanse akte in Den Haag te registeren. Zie de volgende paragrafen op welke wijze dit plaatsvindt.

Voorwaarden

  • De geboorteaangifte bij de ambassade moet binnen 14 dagen en vóór de Japanse geboorteaangifte gebeuren.
  • De vader en/of moeder van het kind moeten langskomen bij de Nederlandse ambassade in Tokio. Maak hiervoor een afspraak via e-mail.

Benodigdheden

  • De originele paspoorten van beide ouders.
  • De originele Japanse ziekenhuisverklaring (shussho shomeisho 出生証明書), voorzien van een beëdigde vertaling.
  • Huwelijksakte van de ouders, niet ouder dan 6 maanden (vertaald en gelegaliseerd indien niet Nederlands. Indien Japans document: het familieregister van de Japanse partner (koseki tohon 戸籍謄本), voorzien van een Japanse apostille en een beëdigde vertaling).

Na bovenstaande procedures zal uw kind twee verschillende namen hebben. Namelijk de Nederlandse onder de Nederlandse wetgeving, en de Japanse onder de Japanse wetgeving. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor eventuele problemen die hierdoor kunnen ontstaan.

De Nederlandse achternaam kan tussen haakjes in het Japanse paspoort worden opgenomen. Dit ter verduidelijking van de correlatie tussen de twee achternamen. Het Nederlandse paspoort kan daarvoor over het algemeen als bewijs dienen. Neem voor meer informatie contact op met de instantie waar u het Japanse paspoort zult aanvragen.

Akte van naamskeuze

Binnen twee jaar na de geboorte kunt u een akte van naamskeuze laten opmaken. Dit kan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland. Een afschrift hiervan is nodig als bewijs voor de gekozen achternaam bij de (eerstvolgende) Nederlandse paspoortaanvraag. Voor vragen over deze procedure kunt u terecht bij de gemeente waar u de akte wilt laten opmaken. Deze akte kan niet bij de Nederlandse ambassade worden opgemaakt.

In een akte van naamskeuze wordt alleen voor de achternaam gekozen en niet voor een tweede voornaam. Lees op de website Rechtspraak.nl meer over voornaamswijziging.

Woont u buiten Nederland?

Dan kunt u de geboorteakte uit Japan laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht. Maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een Japanse geboorteakte inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht en hoeft niet binnen een bepaalde periode te gebeuren. Het advies is om dit wel te doen. Op deze manier kan een uittreksel van de geboorteakte van uw kind vanaf de inschrijving eenvoudig online worden opgevraagd.

Voor de inschrijving van de geboorteakte kunt u het familieregister (koseki tohon 戸籍謄本) van uw Japanse partner gebruiken. Hierin staan de gegevens van het in te schrijven kind. Voor de inschrijving dient het voorzien te zijn van een Japanse apostille en een vertaling van een beëdigde vertaler.

Woont u in Nederland?

Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw gemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent.

Het is mogelijk om in Japan een kind te erkennen.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de Nederlandse vader het kind erkennen. Een erkenning waardoor het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt is voor de geboorte t/m 6 jaar na de geboorte mogelijk. Een erkenningsakte kunt u laten opmaken bij de Japanse autoriteiten.

Wanneer u voor de geboorte een kind erkent in Japan, dan zal het kind zowel de Nederlandse als Japanse nationaliteit hebben. Wanneer u een kind na geboorte erkent in Japan, dan kan dit mogelijkerwijs leiden tot problemen met de Japanse nationaliteit van het kind.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Japan geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal.

Door het erkennen van uw kind in Nederland krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.