NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Libanon

Wordt uw kind in Libanon geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Libanon. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Libanon of in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Libanon wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. De geboorteaangifte gebeurt in 2 stappen:

1. De burgemeester (mukhtar) stelt de geboorteakte op.

2. U of de mukhtar registreert de geboorteakte bij het regionale kantoor van de burgerlijke stand (Civil Status Department). Het Civil Status Department vraagt bewijs dat u getrouwd bent.

Het is niet mogelijk om de geboorte van uw kind aan te geven bij de Nederlandse ambassade.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Libanon laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht. Maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw gemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een geboorteakte uit Libanon moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren.

Andere bijzonderheden

Een afschrift van de geboorteakte vraagt u op bij het regionale kantoor van het Civil Status Department. Dit kan via de mukhtar of rechtstreeks bij het Civil Status Department. U kunt ook een familielid of een derde persoon machtigen om het afschrift voor u op te vragen.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent. Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.

Bent u niet getrouwd? Dan wordt uw kind geregistreerd als 'biologisch kind'.

Dit kunt u voorkomen door uw kind te erkennen bij de mukthar. Als ongehuwde moeder tekent u bij de mukhtar een verklaring om uw kind te erkennen. Ook als vader tekent u bij de mukhtar een verklaring om uw kind te erkennen.

Het Civil Status Department kan om documenten vragen of een onderzoek instellen. Daardoor kan de geboorteregistratie enige tijd duren. U krijgt geen bewijs van de erkenning. Nadat u voor erkenning heeft getekend, wordt de geboorteakte opgesteld. 

De erkenning zorgt er alleen voor dat uw kind niet als een onwettig kind wordt geregistreerd in Libanon. U krijgt dan niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.

In Libanon beslissen de religieuze autoriteiten (kerk of islamitische rechtbank) over ouderlijk gezag, verzorgingsplicht, alimentatie en erfrecht. De religieuze wetgeving kent geen erkenning.
Erkenning is in Libanon een rechtshandeling met als enige rechtsgevolg dat de geboorte van ongehuwde ouders geregistreerd kan worden.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Libanon geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.

Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Erkent u een kind in Nederland? Dan is die erkenning ook rechtsgeldig in Libanon. Maar de erkenning zorgt er alleen voor dat uw kind niet als een onwettig kind wordt geregistreerd in Libanon. Over kwesties als gezag, verzorgingsplicht, alimentatie en erfrecht beslissen de religieuze rechtbanken volgens het betreffende religieuze recht.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.