NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Saoedi-Arabië

Wordt uw kind in Saoedi-Arabië geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Saoedi-Arabië. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Saoedi-Arabië, maar wel in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Saoedi-Arabië wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. Na de geboorte van uw kind ontvangt u een document van het ziekenhuis waar de bevalling plaatsvond. Met dit document doet u geboorteaangifte bij de lokale autoriteiten in de geboorteplaats van uw kind.

Geboorteregister Nederlandse ambassade

U kunt de geboorte van uw kind ook in het geboorteregister van de Nederlandse ambassade in Saoedi-Arabië laten opnemen. Dit kan alleen binnen 30 dagen na de geboorte. De ambassade schrijft uw kind naar Nederlands recht in met een voornaam en achternaam, ervan uitgaande dat vader en/of moeder een geslachtsnaam heeft. De namen worden in het Nederlandse paspoort overgenomen.

De Nederlandse consulaire geboorteakte wordt toegevoegd aan het register van de ambassade. Heeft u in de toekomst een afschrift of uittreksel nodig? Dan moet u dit document opvragen bij de ambassade in Riyad. De geboorteakte wordt niet opgenomen in een centraal register in Nederland. 

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Saoedi-Arabië laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een geboorteakte uit Saoedi-Arabië  moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren.

Andere bijzonderheden

Met een gelegaliseerde geboorteakte uit Saoedi-Arabië kunt u direct een paspoort aanvragen voor uw kind.

De Saoedische geboorteakte maakt geen onderscheid tussen een voor- en achternaam zoals in Nederland. Er is sprake van een namenreeks. De namenreeks wordt in het Nederlandse paspoort volledig als achternaam overgenomen. De voornamen worden dus niet apart vermeld.

De houderpagina van het paspoort komt er als volgt uit te zien:

Geslachtsnaam: de namenreeks die op de geboorteakte in Saoedi-Arabië staat
Voornaam: ---

Wilt u een reisdocument aanvragen waarin wél een voor- en een achternaam staan vermeld? Dan moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door Dienst Justis. U vraagt dan een naamsvaststelling aan. Dit is gratis.

Wat heeft u nodig voor een naamsvaststelling? 

  • Het ingevulde aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling. Vermeld bovenaan het formulier dat het om een naamsvaststelling (NV) gaat.
  • Een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de buitenlandse geboorteakte.
  • Een instemmingsverklaring van de ouder van wie de achternaam wordt gevraagd.
  • Een kopie van het paspoort van de ouders
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van het kind

Is de geboorteakte niet opgemaakt in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u de akte laten vertalen en legaliseren.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in Saoedi-Arabië.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Saoedi-Arabië geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Erkent u een kind in Nederland? Dan is die erkenning niet rechtsgeldig in Saoedi-Arabië. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.