NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Saoedi-Arabië voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Saoedi-Arabië gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Saoedische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Saoedi-Arabië? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Arabisch moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Arabisch opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren. Bij stap 2 leest u hoe u dat doet.

 1. Laat het originele document in Saoedi-Arabië legaliseren.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat uw document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken (informatie in het Engels).

Na deze legalisaties is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een afschrift van een geboorteakte vraagt u op bij het register van Burgerzaken (Civil Affairs Registrar’s Office). Dit register is onderdeel van het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken.

U kunt op 2 manieren aantonen dat u niet getrouwd bent:

 1. U heeft een gezinskaart (family ID card).
  U kunt met uw gezinskaart aantonen dat u niet getrouwd bent.
 2. U heeft geen gezinskaart (family ID card).
  U kunt een bewijs van uw burgerlijke staat opvragen via de overheids website Absher (website alleen bereikbaar vanuit Saoedi-Arabië).

Verklaring van ongehuwd zijn voor Nederlanders

Bent u Nederlands? Dan kunt u een verklaring over uw burgerlijke staat opvragen bij de Nederlandse ambassade in Riyadh. De verklaring geldt voor de periode waarin u in Saoedi-Arabië woont of woonde.

Een afschrift van een huwelijks- of echtscheidingsakte vraagt u als volgt op.

 • Maak een kopie van uw originele akte.
 • Laat de kopie waarmerken bij de lokale rechtbank waar de originele akte is opgemaakt.
 • De rechtbank verklaart dat de inhoud van de kopie hetzelfde is als het origineel (waarmerken).
Let op: Een akte van een andere instelling dan een rechtbank (bijvoorbeeld een moskee) is niet geldig. Deze krijgt geen legalisatie.

De overledene is een Saoediër

Een afschrift van een overlijdensakte vraagt u op bij het register van Burgerzaken (Civil Affairs Registrar’s Office).

De overledene is een Nederlander

Het register van Burgerzaken (Civil Affairs Registrar’s Office) maakt de originele akte op. U vraagt een afschrift van de overlijdensakte op bij het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit kan wel 9 maanden duren.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.