NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in Zweden

Wordt uw kind in Zweden geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in Zweden. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Een kind erkennen kan in Zweden of in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in Zweden wordt geboren, dan moet de geboorte daar worden aangegeven. In Zweden wordt uw kind door de verloskundige (barnmorska) direct geregistreerd bij de Zweedse belastingdienst (Skatteverket).

Binnen enkele weken stuurt de Zweedse belastingdienst u per post een uittreksel van de registratie en een aanvraagformulier voor de naamskeuze van uw kind. U dient de gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. Hiervoor krijgt u na de geboorte maximaal 3 maanden de tijd. Het is niet mogelijk om geboorteaangifte te doen bij de Nederlandse ambassade in Stockholm.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit Zweden laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht. Maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw gemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Andere bijzonderheden

Voor een paspoortaanvraag voor uw kind heeft u een geboorteakte nodig. Dit is een uittreksel uit het bevolkingsregister op naam van het kind (personbevis typ 120 – med alla relationer). De geboorteakte moet zijn opgesteld in het Engels en gestempeld en ondertekend door de Zweedse belastingdienst. De geboorteakte hoeft u niet te laten legaliseren. Als u een afspraak maakt voor de aanvraag van een paspoort krijgt u een lijst met benodigde documenten.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Hiermee verklaart u dat u de ouder van het kind bent.

Bent u niet getrouwd? Dan kan het vaderschap vastgesteld worden door een kind te erkennen bij de sociale dienst (socialnämnden) in de gemeente waar het kind ingeschreven staat. De sociale dienst registreert de erkenning daarna bij de Zweedse belastingdienst.

Sinds 1 januari 2022 kunt u een kind ook digitaal erkennen via de website van de Zweedse belastingdienst. Het bewijs van erkenning is een uittreksel van de Zweedse belastingdienst op naam van het kind (opgesteld in het Engels, gestempeld en ondertekend). Erkent u een kind in Zweden? Dan is die erkenning ook rechtsgeldig in Nederland.

Ouderlijk gezag in Zweden

Bent u niet getrouwd? Of bent u getrouwd en heeft u hetzelfde (juridische) geslacht? Dan kunt u een registratie van gezamenlijk ouderlijk gezag (gemensam vårdnad) indienen bij de sociale dienst van de gemeente. Dit kan gelijktijdig met de erkenning. Sinds 1 januari 2022 kunt u ouderlijk gezag ook digitaal via de website van de Zweedse belastingdienst aanvragen. Het bewijs van gezamenlijk ouderlijk gezag is een uittreksel van de Zweedse belastingdienst op naam van het kind (opgesteld in het Engels, gestempeld en ondertekend).

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in Zweden geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Erkent u een kind in Nederland? Dan is die erkenning ook rechtsgeldig in Zweden. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.