NederlandWereldwijd

Geboorte aangeven en kind erkennen in de Verenigde Arabische Emiraten

Wordt uw kind in de Verenigde Arabische Emiraten geboren? Dan moet u de geboorte aangeven in de Verenigde Arabische Emiraten. Als u in Nederland woont, dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in de Verenigde Arabische Emiraten, maar wel in Nederland.

Geboorte aangeven

U moet de geboorte van uw kind altijd in het geboorteland aangeven. Hoe u de geboorteaangifte doet, verschilt per land. Woont u in Nederland en wordt uw kind buiten Nederland geboren? Dan moet u de geboorte ook aangeven in Nederland.

Als uw kind in de Verenigde Arabische Emiraten wordt geboren, dan moet u daar de geboorte aangeven. Het ziekenhuis geeft een geboortebewijs af (birth notification). Met het geboortebewijs kunt u een geboorteakte laten opstellen door het Ministry of Health & Prevention in de Verenigde Arabische Emiraten. Hiermee registreert u de geboorte. U heeft voor deze registratie een uittreksel van de huwelijksakte nodig. Wanneer dit een Nederlandse huwelijksakte is, dan dient deze gelegaliseerd te zijn. Hier leest u wat u daarvoor moet doen. Bent u ongehuwd en krijgt u een kind in de Verenigde Arabische Emiraten? Houd dan rekening met langdurige administratieve en juridische procedures. Informeer vooraf naar de mogelijke gevolgen.

Let op: Houd er rekening mee dat de geboorteakte van de VAE geen onderscheid maakt tussen een voor- en achternaam, zoals in Nederland. Er is sprake van een namenreeks. Zorg dat op het geboorteakte bij de voornaam alle gekozen namen van het kind komen te staan, inclusief de achternaam.

Paspoort kind aanvragen bij het consulaat-generaal
Met een gelegaliseerde geboorteakte uit de Verenigde Arabische Emiraten kunt u direct een reisdocument aanvragen voor uw kind. De namenreeks zoals die op de geboorteakte staat wordt in het Nederlandse reisdocument volledig als achternaam overgenomen. De voornamen worden dus niet apart vermeld.

De houderpagina van het paspoort komt er dan als volgt uit te zien:

Geslachtsnaam: de namenreeks die op de geboorteakte in de VAE staat
Voornaam: ---

Geboorteregister consulaat-generaal
Wilt u dat de namenreeks naar Nederlandse volgorde, in plaats van de volgorde van de Verenigde Arabische Emiraten, in het paspoort van uw kind komt te staan? Dan kunt u de geboorte van uw kind in het geboorteregister van het consulaat-generaal in Dubai laten opnemen. De in de Verenigde Arabische Emiraten opgemaakte geboorteakte wordt toegevoegd aan het register van het consulaat-generaal.

Let op: Dit kan alleen binnen 30 dagen na de geboorte.

Wat moet u hiervoor doen?
Om uw aanvraag op tijd te kunnen verwerken, stuurt u binnen 21 dagen na de geboorte een scan van de volgende documenten naar de ambassade in de Verenigde Arabische Emiraten:

  • Geboortebewijs van het ziekenhuis, met vermelding van de exacte tijd van geboorte
  • Geboorteakte en een vertaling
  • Paspoort van beide ouders: de houderpagina, pagina met het burgerservicenummer (BSN) en de pagina met het visum van de Verenigde Arabische Emiraten
  • Uittreksel van de huwelijksakte (niet ouder dan een jaar). Heeft u een buitenlandse huwelijksakte? Controleer dan of u de huwelijksakte moet legaliseren en vertalen.

U kunt de scans van deze documenten mailen naar: dba-ca@minbuza.nl

Heeft het consulaat-generaal in Dubai de benodigde documenten binnen 21 dagen ontvangen? Dan zal de geboorteakte worden opgesteld. Het consulaat-generaal zal uw kind naar Nederlands recht inschrijven met een voor- en achternaam, ervan uitgaand dat vader en/of moeder een geslachtsnaam heeft.

De namen worden in het Nederlandse paspoort overgenomen. De in Dubai opgemaakte geboorteakte wordt toegevoegd aan het register van het consulaat-generaal in Dubai. U ontvangt hiervan een bevestiging en de mededeling zodra de akte is opgesteld. U kunt dan meteen een afspraak maken om een paspoortaanvraag voor uw kind in te dienen. U ontvangt een afschrift van de opgestelde geboorteakte (tegen betaling) tijdens uw afspraak.

Naamsvaststelling

Wanneer u uw kind niet laat inschrijven via het geboorteregister van het consulaat-generaal, en u een paspoort aanvraagt, zal de namenreeks in het Nederlandse paspoort volledig als achternaam worden overgenomen. Wilt u het volgende reisdocument aanvragen waarin wél een voor- en een achternaam staan vermeld? Dan moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door Dienst Justis. U vraagt dan een naamsvaststelling aan. Dit is gratis, maar kan 9 maanden duren. De procedure voor een naamsvaststelling vindt u op de website van Justis.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de geboorteakte uit de Verenigde Arabische Emiraten laten omzetten naar een Nederlandse akte. U doet dit bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar het kan handig zijn als u in de toekomst een uittreksel van deze akte nodig heeft. Het omzetten van de akte zorgt er niet voor dat uw kind wordt ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Let op: Zet u een geboorteakte uit de Verenigde Arabische Emiraten om bij de gemeente Den Haag? Dan wordt de namenreeks overgenomen.

Woont u in Nederland? Dan moet u de geboorte ook in Nederland aangeven. U doet dat door de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Een geboorteakte uit de Verenigde Arabische Emiraten moet u eerst laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Lees hoe u een geboorteakte kunt legaliseren.

Andere bijzonderheden

Met een gelegaliseerde geboorteakte uit de Verenigde Arabische Emiraten kunt u direct een reisdocument aanvragen voor uw kind. De geboorteakte maakt geen onderscheid tussen een voor- en achternaam zoals in Nederland. Er is sprake van een namenreeks. De namenreeks wordt in het Nederlandse reisdocument volledig als achternaam overgenomen. De voornamen worden dus niet apart vermeld. 

De houderpagina van het paspoort komt er als volgt uit te zien:
Geslachtsnaam: de namenreeks die op de geboorteakte in de VAE staat
Voornaam: ---

Wilt u een reisdocument aanvragen waarin wél een voor- en een achternaam staan vermeld? Dan moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door Dienst Justis. U vraagt dan een naamsvaststelling aan. Dit is gratis.

Wat heeft u nodig voor een naamsvaststelling?

  • Het ingevulde aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling. Vermeld bovenaan het formulier dat het om een naamsvaststelling (NV) gaat.
  • Een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de buitenlandse geboorteakte.
  • Een instemmingsverklaring van de ouder van wie de achternaam wordt gevraagd.
  • Een kopie van het paspoort van de ouders
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van het kind

Is de geboorteakte niet opgemaakt in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u de akte laten vertalen en legaliseren.

Let op: Vanaf 1 januari 2024 kan uw kind zowel uw achternaam als die van uw partner krijgen. Ook als uw kind in het buitenland wordt geboren. Wilt u uw kind een gecombineerde achternaam geven, maar kan dit niet in het land waar u woont? Ga dan naar een gemeente in Nederland om de naamskeuze vast te leggen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Lees meer op de pagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen? op Rijksoverheid.nl.

Kind erkennen

Het is niet mogelijk om een kind te erkennen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Woont u buiten Nederland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Of woont u in Nederland? Dan kunt u uw in de Verenigde Arabische Emiraten geboren kind altijd in Nederland erkennen. U doet dit bij de gemeente of een notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Een notaris moet deze volmacht opmaken. U kunt uw kind niet erkennen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. 

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind in Nederland.

Let op: Wilt u iets regelen voor uw kind? Dan heeft u misschien de geboorteakte nodig of een bewijs van erkenning.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.