NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Verenigde Arabische Emiraten voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten gebruiken in Nederland. U laat deze eerst legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daarna legaliseert het Nederlandse consulaat-generaal in Dubai uw document.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in de VAE? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Arabisch moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland: volg de stappen 1 tot en met 3.
  • Documenten in het Engels hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland: volg de stappen 2 en 3.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het naar andere documenten of bijlagen? Dan moeten deze erbij zitten.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Arabisch opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Stap 2: Legalisatie door de autoriteiten van de VAE

Laat uw document en eventueel de vertaling eerst legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE (informatie in het Engels en Arabisch).

Stap 3: Legalisatie door het Nederlandse consulaat-generaal in Dubai

Laat uw document en eventueel de vertaling daarna legaliseren door het consulaat-generaal in Dubai.

Na deze legalisaties is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: De VAE bestaat uit 7 federale staten (emiraten). Abu Dhabi heeft zijn eigen administratie en registers. Dubai verzorgt de administratie en registers van de andere 6 emiraten. Abu Dhabi en Dubai registreren geboortes en overlijden op een verschillende manier.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Let op: Let op: dit geldt niet voor het opvragen van afschriften van huwelijks- en scheidingsaktes. Die moet u in persoon opvragen bij de afdeling Huwelijk en Scheiding van de Shariarechtbank (Sharia Court).

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.