NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Verenigde Arabische Emiraten voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten gebruiken in Nederland. U laat deze eerst legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daarna legaliseert het Nederlandse consulaat-generaal in Dubai uw document.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in de VAE? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Arabisch moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland: volg de stappen 1 tot en met 3.
 • Documenten in het Engels hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland: volg de stappen 2 en 3.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het naar andere documenten of bijlagen? Dan moeten deze erbij zitten.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Arabisch opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in de VAE legaliseren.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Legalisatie door de autoriteiten van de VAE

Laat uw document en eventueel de vertaling eerst legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE (informatie in het Engels en Arabisch).

Stap 3: Legalisatie door het Nederlandse consulaat-generaal in Dubai

Laat uw document en eventueel de vertaling daarna legaliseren door het consulaat-generaal in Dubai.

Voor het legaliseren van documenten is een afspraak nodig. Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en hoe u kunt betalen.

Legalisatie kan 2 tot 3 dagen duren. Als uw document klaar is, informeert de ambassade u daarover. U kunt uw gelegaliseerde document ophalen bij het consulaat-generaal in Dubai op:

 • maandag: 8.30 - 9.00 en 15.00 - 16.00 uur
 • dinsdag: 15.00 - 16.00 uur
 • woensdag: 15.00 - 16.00 uur
 • donderdag: 8.30 - 9.00 en 15.00 - 16.00 uur

Een afspraak maken is niet nodig. Houd rekening met de sluitingsdagen.

Het consulaat-generaal stuurt geen documenten per post.

Na deze legalisaties is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: De VAE bestaat uit 7 federale staten (emiraten). Abu Dhabi heeft zijn eigen administratie en registers. Dubai verzorgt de administratie en registers van de andere 6 emiraten. Abu Dhabi en Dubai registreren geboortes en overlijden op een verschillende manier.

Abu Dhabi

Een afschrift van uw geboorteakte vraagt u aan bij het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health) van de VAE.

Hierbij heeft u nodig:

 • een duidelijke kleurenkopie van uw paspoort
 • een duidelijke kleurenkopie van de paspoorten van uw ouders
 • een geboortebewijs van het ziekenhuis (birth notification)

Dubai

Een afschrift van uw geboorteakte vraagt u aan bij het Preventive Medicine Department van het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health).

Hierbij heeft u nodig:

 • een duidelijke kleurenkopie van uw paspoort
 • een duidelijke kleurenkopie van de paspoorten van uw ouders
 • de kopie van uw geboorteakte

U heeft géén kopie van uw geboorteakte

Vraag uw geboortebewijs (birth notification) op bij het ziekenhuis waar u geboren bent. U kunt dit bewijs bij uw aanvraag gebruiken in plaats van een kopie van uw geboorteakte.

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u aan bij de Shariarechtbank (Sharia Court) of een notaris (public notary). U neemt daarvoor 2 getuigen mee. Zij verklaren dat u niet bent getrouwd.

Een afschrift van een huwelijksakte of echtscheidingsakte moet u in persoon aanvragen bij de afdeling Huwelijk en Scheiding van de Shariarechtbank (Sharia Court).

De VAE registreerde overlijdens niet vóór 1968. Het document dat u opvraagt, kan alleen van na die datum zijn. Vraag aan de autoriteiten van de VAE hoe u een overlijden van voor 1968 kunt aantonen.

Abu Dhabi

U vraagt het afschrift van de overlijdensakte aan bij het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health). U heeft daarbij nodig:

 • een kopie van het paspoort en/of de verblijfsvergunning van de overledene

Dubai

U vraagt het afschrift van de overlijdensakte aan bij het Preventive Medicine Department van het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health). U heeft daarbij nodig:

 • een kopie van de overlijdensakte
 • een kopie van het (geannuleerde) paspoort van de overledene

U heeft géén kopie van de originele overlijdensakte

Vraag een bewijs van overlijden (death notification) aan bij het ziekenhuis waar de persoon is overleden of waar het overlijden is geregistreerd. U kunt dit bewijs bij uw aanvraag gebruiken in plaats van een kopie van de overlijdensakte.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Let op: Let op: dit geldt niet voor het opvragen van afschriften van huwelijks- en scheidingsaktes. Die moet u in persoon opvragen bij de afdeling Huwelijk en Scheiding van de Shariarechtbank (Sharia Court).

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.