Geboorte aangeven in China

Wanneer uw kind in China wordt geboren, moet u daar aangifte doen. Woont u in Nederland, dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. U kunt uw kind erkennen in China of in Nederland.

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van de geboorte doen bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. In dit land is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade. Na de geboorteaangifte krijgt u een geboorteakte mee.

Woont u in het buitenland? Dan krijgt uw kind bij de geboorte niet automatisch een Burgerservicenummer (BSN). Bekijk hoe uw kind aan een BSN komt.

Geboorteakte van Nederlandse ambassade

Doet u de aangifte van de geboorte van uw kind bij de Nederlandse ambassade? Dan krijgt u een Nederlandse akte, die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u (later) een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Welke nationaliteit krijgt uw kind?

Bent u Nederlander en krijgt u een kind met uw buitenlandse partner? Volgens de nu geldende regels krijgt uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als u op de dag van geboorte van het kind voldoet aan een van onderstaande voorwaarden:

 • De moeder van het kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit en is hij getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Of is hij haar geregistreerd partner.
 • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit, maar is hij niet getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Hij heeft het kind voor de geboorte erkend.

Hebben beide ouders de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt uw kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Dubbele nationaliteit

In sommige gevallen kan een kind meer dan een nationaliteit hebben. Wilt u weten of uw kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft? Vraag dit na bij de lokale overheid van het land waar u woont.

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Lees meer over minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Geboorteakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om de geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

Deed u de geboorteaangifte bij de lokale autoriteiten? Dan heeft u een buitenlandse geboorteakte. Die kunt u laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Een akte omzetten is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u of uw kind in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u dan online op bij de gemeente Den Haag. 

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u bepaalde procedures volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Bij een geboorte in China verstrekt het ziekenhuis of een vroedvrouw  het Medical Birth Certificate (MBC). Van dit document kan een Chinese notaris een gecertificeerde kopie maken met een vertaling (出生证公证书).

De ambassade adviseert om dit document te laten legaliseren door de Chinese autoriteiten en vervolgens door de ambassade of één van de consulaten. Nadat het document is gelegaliseerd is het mogelijk om een Nederlands paspoort aan te vragen en kan de akte worden ingeschreven in Nederland.

Het is sterk aan te raden aan alle Nederlandse ouders dat zij de Chinese geboorte akte laten inschrijven als buitenlandse akte bij het bureau landelijke taken van de gemeente Den Haag. Het grote voordeel van inschrijving in Nederland is dat later, na vertrek uit China, snel en eenvoudig een recent en geldig afschrift of internationaal uittreksel van deze akte kan worden opgevraagd. Het is dan niet nodig om ingewikkelde procedures te doorlopen door een nieuw afschrift op te vragen bij de Chinese autoriteiten. Meer informatie over het inschrijven van een buitenlandse geboorteakte is te vinden op de website van gemeente Den Haag.

Indien er na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen zijn kan contact opgenomen worden met de ambassade via het emailadres: pek-visa@minbuza.nl.

Nationaliteit van kinderen geboren in China met een Chinese en Nederlandse ouder

Een kind dat in China geboren wordt met tenminste één Chinese ouder, krijgt volgens de Chinese wetgeving de Chinese nationaliteit. Als de moeder van het kind Nederlandse is, of als het kind wordt geboren staande een huwelijk tussen een Nederlandse vader en een buitenlandse moeder, krijgt het kind volgens de Nederlandse nationaliteitswetgeving tevens de Nederlandse nationaliteit. China staat geen dubbele nationaliteit toe.

Er zijn verschillende situaties denkbaar. Hierbij moet een voorbehoud worden gemaakt. De ambassade heeft opgemerkt dat er verschillen bestaan in het beleid van verschillende Public Security Bureaus (PSB). Het komt voor dat een PSB op een bepaalde locatie een verschillende interpretatie of uitvoering aan de Chinese regelgeving geeft. De meest voorkomende situaties worden hieronder beschreven:

 1. Indien de ouders besluiten om een Chinees paspoort voor het kind aan te vragen en het kind in te schrijven in de hukou van de Chinese ouder, dan wordt het kind door de Chinese autoriteiten beschouwd als Chinees.

  Let op! Het kind krijgt niet automatisch een verblijfsvergunning voor China.

  De ouders kunnen het Nederlandse paspoort van hun kind in China niet gebruiken om in en uit te reizen, want dat moet gebeuren op het Chinese paspoort. De ambassade of de consulaten faciliteren in dit geval door een Schengen visum in het Chinese paspoort te plaatsen.

  De ouders dienen er rekening mee te houden dat het kind alléén een Chinese naam (van de Chinese ouder) kan krijgen, omdat inschrijving in een hukou in principe alléén in het Chinees kan. De Chinese naam wordt ook overgenomen in het Nederlandse paspoort.
   
 2. Indien de ouders besluiten géén Chinees paspoort voor het kind aan te vragen, het kind niet in te schrijven in de hukou van de Chinese ouder en de Chinese nationaliteit niet actief op te geven wordt het kind door de Chinese autoriteiten nog steeds beschouwd als Chinees.

  Let op! Het kind krijgt niet automatisch een verblijfsvergunning voor China.

  De ouders dienen voor iedere reis naar Nederland een exit and entry permit (出入境通行证) voor vertrek uit en terugkeer naar China aan te vragen bij het lokale PSB.
   
 3. Ouders kunnen besluiten definitief af te zien van de Chinese nationaliteit van hun kind. Indien de ouders in China wonen dienen ze hiertoe een verzoek in te dienen bij het PSB van hun woonplaats.

  Indien de ouders niet in China wonen dienen zij het verzoek in te dienen bij de Chinese Ambassade van het desbetreffende land. In beide gevallen wordt het verzoek gezonden naar het Ministry of Public Security in Peking waar het vervolgens in behandeling wordt genomen.

  Indien akkoord bevonden, heeft het kind niet langer een dubbele nationaliteit. Het kind is dan alleen nog Nederlands en wordt door de Chinese autoriteiten niet meer als Chinees beschouwd. Het Nederlandse kind kan dan een verblijfsvergunning voor China krijgen.

Disclaimer

Peking, 2013. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Kind erkennen in China

China kent geen procedure voor erkenning, het is dan ook niet mogelijk naar Chinese wetgeving een kind te erkennen.

Indien een Nederlander een minderjarig kind of ongeboren vrucht wenst te erkennen, zal hij dat in dit geval in Nederland moeten doen. Erkenning kan niet op de ambassade.

Extra informatie hierbij:

Het is wel mogelijk in China om de naam van een ongehuwde vader op het geboorte-certificaat op te laten nemen. Houdt u er rekening dat dit niet hetzelfde is als een erkenning, en indien u wenst dat het kind de Nederlandse nationaliteit krijgt zult u ofwel vóór de geboorte van het kind moeten trouwen, ofwel een erkenningsprocedure in Nederland moeten doen.