Studeren en stage in Portugal

Wie voor studie of stage naar Portugal gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Een aantal openbare- en internationale scholen in Portugal biedt onderwijs aan in de Nederlandse Taal & Cultuur, ook wel NTC-onderwijs genoemd.

Informatie over NTC-onderwijs vindt u in de Scholenzoeker van Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland.

Nederlands taalonderwijs op academisch niveau wordt aangeboden door Universiteit Coimbra.

Vrije cursussen Nederlands, die in geval van voldoende inschrijvingen openstaan voor studenten en niet-studenten, worden onder andere aangeboden aan de Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade do Algarve en Centro de Cursos Livres - Polo Lisboa e Polo Porto.

Voor informatie over onderwijs in de Portugese taal kunt u terecht bij het Instituto Camões.