NederlandWereldwijd

Kan ik studiefinanciering krijgen als ik buiten Nederland ga studeren?

Gaat u buiten Nederland studeren of stage lopen? Of u studiefinanciering van DUO kunt krijgen, hangt af van uw situatie. U moet in elk geval aan de voorwaarden voldoen.

Algemene voorwaarden studiefinanciering

Om studiefinanciering te ontvangen gelden algemene voorwaarden:

 • U bent minimaal 18 jaar en jonger dan 30 jaar. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
  • Doet u hbo of universiteit? Dan geldt geen minimumleeftijd.
  • Doet u mbo en bent u nog geen 18 jaar? Dan kunt u al wel ov-vergoeding aanvragen.
 • U volgt een opleiding aan het mbo (bol), het hbo of de universiteit of u gaat dat doen. U krijgt geen studiefinanciering als u een bbl-opleiding doet.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven. U krijgt geen studiefinanciering als u een deeltijdopleiding doet.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heeft u verblijfsvergunning type I? Of komt u, uw partner of uw ouder uit een ander EU-/EER-land, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland? Kijk op de website van DUO of u studiefinanciering kunt krijgen als u een andere nationaliteit heeft

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Kijk of u recht heeft op een andere regeling van DUO.

Extra voorwaarden bij opleiding buiten Nederland

Voldoet u aan de voorwaarden? Als u buiten Nederland gaat studeren of stage lopen zijn er extra voorwaarden. Kies hierna uw situatie om te zien of u studiefinanciering kunt krijgen.

Let op: Krijgt u al studiefinanciering? En gaat u na uw huidige studie een nieuwe studie volgen buiten Nederland? Of gaat u weer studeren na een tussenjaar? Of u nog studiefinanciering krijgt, hangt af van de opleiding die u heeft gedaan en van de opleiding die u gaat doen. Kijk in Mijn DUO om te zien of u nog studiefinanciering kunt krijgen. 

Wat gaat u buiten Nederland doen?

Om studiefinanciering te krijgen zijn er extra voorwaarden voor u en aan uw studie buiten Nederland. 

Extra voorwaarden voor u

 • U mag geen studiefinanciering krijgen uit een ander land dan Nederland.
 • Van de afgelopen 6 jaar heeft u 3 jaar legaal in Nederland gewoond.

Hierop zijn een paar uitzonderingen. Bekijk de uitzonderingen op deze 2 extra eisen (DUO).

Extra voorwaarden aan uw studie buiten Nederland

U kunt studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in elk land, waar ook ter wereld. Uw buitenlandse opleiding moet wel erkend zijn in Nederland. Nuffic beoordeelt of dit zo is. In dat geval krijgt u voor uw opleiding dezelfde studiefinanciering als u zou krijgen voor deze studie in Nederland. 

U kunt inschatten of uw opleiding buiten Nederland recht geeft op studiefinanciering. Bijvoorbeeld met behulp van:

 • de criteria van Nuffic aan uw opleiding
 • de opleidingen en diploma’s buiten Nederland die Nuffic op dit moment heeft erkend 
 • de extra voorwaarden als u in België gaat studeren

Schat in of uw opleiding buiten Nederland recht geeft op studiefinanciering (DUO)

Weet u niet zeker of uw opleiding buiten Nederland recht geeft op studiefinanciering? Dan kunt u toch studiefinanciering aanvragen. U hoort daarna of u de studiefinanciering ook echt krijgt.

Lees hoe u studiefinanciering aanvraagt

Lees wat u moet regelen voor vertrek

Let op: Gaat u een volledige studie volgen in een ander EU-land dan Nederland? Onderzoek dan of u studiefinanciering kunt krijgen uit dat land. Bekijk de regels voor studiefinanciering per EU-land op de website van Europa.eu.  

U kunt studiefinanciering krijgen als u een volledige mbo-studie volgt in:

 • België
Let op: U kunt alleen studiefinanciering krijgen voor een studie in Vlaanderen of voor een Nederlandstalige studie in het gewest Brussel. 
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Uw buitenlandse opleiding moet wel erkend zijn in Nederland. De school waar u naartoe gaat kan u vertellen of dat zo is. 

U kunt ook studiefinanciering krijgen voor sommige unieke mbo-opleidingen in andere landen van de Europese Unie. Neem contact op met DUO om te vragen of de opleiding die u wilt gaan doen daaronder valt.

Weet u niet zeker of uw opleiding buiten Nederland recht geeft op studiefinanciering? Dan kunt u toch studiefinanciering aanvragen. DUO laat u daarna weten of u de studiefinanciering wel of niet krijgt.

Let op: Bent u nog geen 18 jaar als u gaat studeren buiten Nederland? Dan kunt u alleen een ov-vergoeding aanvragen. 

Lees hoe u studiefinanciering of ov-vergoeding aanvraagt

Lees wat u moet regelen voor vertrek

Ontvangt u al studiefinanciering en gaat u tijdelijk buiten Nederland studeren of stage lopen? Dan kunt u uw studiefinanciering in die periode behouden. Het maakt niet uit naar welk land u gaat. De studie of stage in het buitenland moet wel onderdeel zijn van uw studie in Nederland. En u moet als voltijdstudent ingeschreven blijven staan bij uw opleiding in Nederland. 

Voordat u naar het buitenland vertrekt, moet u een aantal zaken regelen.

Lees wat u moet regelen voor vertrek

Ontvangt u al 1 of meerdere onderdelen van studiefinanciering en gaat u tijdelijk naar het buitenland? Dan kunt u uw studiefinanciering in die periode behouden. Het maakt niet uit naar welk land u gaat. De studie of stage in het buitenland moet wel onderdeel zijn van uw studie in Nederland. En u moet als voltijdstudent ingeschreven blijven staan bij uw opleiding in Nederland. 

Voordat u naar het buitenland vertrekt, moet u een aantal zaken regelen. 

Lees wat u moet regelen voor vertrek

18 jaar worden

Wordt u 18 jaar in de periode dat u buiten Nederland studeert of stage loopt? Dan kunt u naast de ov-vergoeding ook andere onderdelen van de studiefinanciering aanvragen. Doe dat 3 maanden voordat u 18 jaar wordt. Voordat u naar het buitenland vertrekt, moet u ook een aantal andere zaken regelen.

Lees hoe u studiefinanciering aanvraagt

Lees wat u moet regelen voor vertrek

Lees wat u moet regelen als u 18 jaar wordt en waar u recht op heeft (Rijksoverheid.nl)

Ook regelen als u voor studie of stage naar het buitenland gaat

Bekijk wat u nog meer moet regelen als u gaat:

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons